Tillfälliga förändringar i beridna vaktparaden

Just nu pågår ett omfattande arbete med att köpa och träna in nya högvaktshästar för att ersätta de som gått i pension. Det innebär att vi under en övergångsperiod kommer ha färre hästar än vanligt i den beridna vaktparaden.

Beridna vaktparaden med soldater och befäl ur Livbataljonen.
Beridna vaktparaden med soldater och befäl ur Livbataljonen.
Den beridna vaktparaden genomförs av personal ur Livbataljonen samt Livgardets dragonmusikkår. Foto: Felicia Murkes
Beridna vaktparaden med militärmusiker ur Livgardets dragonmusikkår.
Livgardets dragonmusikkår rider alltid först i den beridna vaktparaden. Foto: Felicia Murkes

De senaste åren har ett generationsskifte pågått i stallet på Livgardets Kavallerikasern i Stockholm. Många trogna högvakthästar har gått i pension och många nya hästar har tillkommit.

I nära samarbete med Försvarsmakten köper Föreningen för den Beridna Högvakten in hästar och ger dem en grundutbildning innan de placeras på Kavallerikasern för vidareutbildning. På Kavallerikasern förbereds hästarna noga innan de kan börja ridas i den beridna vaktparaden och i beridna eskorter.

Ett omfattande arbete genomförs nu för att hitta och träna upp fler nya högvaktshästar.

- Både Försvarsmakten och Föreningen lägger nu extra resurser på detta, och prognosen är god. Ett antal hästar håller på att tränas in. Vi har duktiga beridare och soldater som arbetar för fullt. Föreningen gör också ett jättejobb med att hitta nya hästar, men det är en process som tar tid och den kommer pågå i flera år, säger Petri Nylander, chef för Kavalleriavdelningen på Livgardet.

Ny strategi

Föreningen och Försvarsmakten har också beslutat om att fler hästar ska köpas än tidigare, för att under en femårsperiod kunna öka antalet stegvis. Som ett led i detta har Föreningen tagit fram en ny strategi, som bland annat innehåller arrangemanget Visningsdagarna, en saludag där hästägare kan visa upp sina hästar till försäljning. Ytterligare en del i den nya strategin är Optionsprogrammet. Ett program som syftar till att säkra tillgången på lämpliga svenskfödda hästar, genom att redan i avelsstadiet påbörja ett samarbete med hästuppfödare och erbjuda en årlig premie.

- Vi är helt överens med Försvarsmakten om dessa åtgärder. En ökning av hästbeståndet kommer att ge en större flexibilitet, säger Hans Eriksson, tillförordnad generalsekreterare, Föreningen för den Beridna Högvakten.

Siffran kan variera

I en beriden vaktparad rider normalt 52 ekipage. Längst fram rider Livgardets dragonmusikkår med 16 musiker samt en pukslagare och en stavförare. Därefter rider högvaktens vaktstyrka från Livbataljonen med 32 soldater och två befäl. Nu kan den beridna vaktparaden istället innehålla färre ekipage. Siffran kommer att variera men beräknas bli som lägst 42 ekipage, och ibland med något färre instrument än vanligt.

Beridna vaktparader genomförs under sommarhalvåret och den första paraden till häst i år äger rum den 27 april. Redan under årets paradsäsong kommer en del nya hästar att successivt skolas in i verksamheten.

- Med alla de åtgärder vi nu gemensamt satt in hoppas vi kunna vara uppe i en normal nivå inom cirka tre år. Men det är en process och många aspekter måste fungera för att nå en hög kvalitet och hög säkerhet med de nya hästarna, säger Petri Nylander.