Kustbevakningen och Försvarmakten testar västar

Myndighetssamarbete

Under en veckas tid har det testats flytvästar på Sjöstridsskolans Dykeri och Navalmedicinska centrum, FM DNC. Det är Kustbevakningen som initierat testerna och tillsammans med personal från FM DNC görs testerna på ett antal flytvästar för att se kapacitet och beteende i olika situationer.

Ett antal uppblåsbara västar testas i olika miljöer och förhållanden på Sjöstridsskolan. Här hissas en väst upp för inspektion. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Maria Larsson från Kustbevakningen beskriver för sina kollegor hur testerna genomförs. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Olika västar sänks ner i bassängen för att reagera på vattnet. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Hur lång tid tar de för västen att blåsa upp sig, fungerar den helt eller delvis och sitter den som den ska när den är uppblåst är detaljer som studeras. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Maria Larsson som bland annat jobbar med materialförsörjning på Kustbevakningen leder arbetet.

- Idag har vi kylt ner tio uppblåsbara flytvästar av olika modeller till -10 grader och sett vad som händer när vi löser ut dem både genom att doppa dem i vatten och genom att manuellt dra i nödutlösningslinan, säger Maria. Under veckan kommer vi testa dem vid förhållanden från 10 plusgrader ner till minus 30 grader.

Anledningen till att Kustbevakningen vill testa flytvästarna är att rekommendationen från tillverkaren för de västar som Kustbevakningen använder, säger att de inte bör användas i förhållanden kallare än -10 grader. SOLAS (safety of life at sea) däremot, som är en internationell FN-konvention för säkerhet för människor till sjöss, menar att samma väst är godkänd ända ner till -30 grader.

Myndighetssamarbete

- Vi behöver mer fakta för att göra våra egna rekommendationer till personalen som använder våra västar. Och när vi ändå testar våra, är det ju lika bra att jämföra med andra myndigheters uppblåsbara västar som också är godkända enligt SOLAS-standard. Därför har vi tagit med Försvarsmaktens och Sjöfartsverkets västar och ytterligare en för att få bra jämförelsevärden.

Det som studeras i FM DNC:s lokaler är bland annat hur lång tid det tar innan västen blåst upp sig helt. Eftersom man så långt som möjligt följer de SOLAS-krav som finns, gör man både automatisk och manuell uppblåsning. Man tittar också på skillnader i uppblåsningstid och hur material, spännen och fästanordningar beter sig under de olika temperaturförhållandena.

- Så här långt ser det bra ut med testerna som gjorts i vatten, men den manuella uppblåsningen har inte fungerat fullt ut. Vi får se vad vi kommer fram till när alla tester är gjorda, säger Maria Larsson.

Resultatet kommer bli en rapport som ska delges Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten och FMV, (Försvarets materielverk) och ligga till grund för kravställning på materiel framöver.