Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum

Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum, FM DNC, har funktionsansvaret för utbildning och utveckling av Försvarsmaktens dykeriverksamhet.

Dykare
Dykare
FMDNC, Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum hanterar utbildning och utveckling inom dykeriområdet. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten
Dykarna görs klara för att gå ner i vattnet från RIB-båten.
Dykare gör sig redo för att stiga ner i vattnet. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Extrem kallt och extremt strömt, nedströms Bodens kraftstation får både dykare och utrustning bekänna färg. Dykning i subarktisk miljö, Luleälven.
Extrem kallt och extremt strömt. Nedströms Bodens kraftstation får både dykare och utrustning bekänna färg. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
HÄSTHOLMEN  20140226 

Röjdykare dyker efter kvalevor från Furir Carlsson som följde sitt Fokker S6 till Vätterns botten efter ett haveri 1937.
Röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen dyker i Vättern för att undersöka vraket efter den Fokker S6 som havererade 1937. Foto: Fj Alexander Karlsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Flybild över FM DNC på Lindholmen, ÖHK
FMDNC:s lokaler på Lindholmen i Örlogshamnen, Karlskrona Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Funktionsansvaret  innebär att FM DNC är utbildningsansvarig för Försvarsmaktens grundläggande dykutbildning. Här ingår fri uppstigning, nödluft för helikopter- och fordonspersonal. Ansvar för den tillämpade dykutbildningen delas mellan FM DNC och förbanden.

Inom dykutveckling är FM DNC ansvarig för prov- och försöksverksamhet inom teknik, fysiologiska försök, dykerisäkerhet och test av my materiel. FM DNC har ett mycket nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona inom utvecklings- och dykerisäkerhetsområdet.

FM DNC finns i Karlskrona. Utöver chef med stab är FM DNC organiserad i tre sektioner: utvecklingssektionen, navalmedicinska sektionen och dykarskolan.

Fakta Sjöstridsskolan
  • Förkortning: SSS
  • Ort: Karlskrona
  • Personal: 300
Så har vi räknat