Regionens stab finns vid P 7 i Revinge. Chef för militärregionen är överste Jan Pålsson.

Totalförsvar MR S
Totalförsvar MR S
Södra militärregionen omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Foto: Försvarsmakten
Tillsammans med andra
Dansk CBRN-soldat övar tillsammans med svenskar. Foto: Försvarsmakten
Samverkan
Försvarsmakten kan stödja samhället vid behov. Foto: Försvarsmakten
Brandbekämpning
Brandbekämpning. Foto: Försvarsmakten
HV HUND
Hemvärnssoldater. Foto: Försvarsmakten
Myndighetssamverkan
Tillsammans mot gemensam målbild - samverkan. Foto: Försvarsmakten
På post
Skyddar och bevakar. Foto: Försvarsmakten
STRV 122
Södra militärregionen skapar möjligheter för verkan, bland annat genom stridsvagn 122. Foto: Försvarsmakten
Transitering
Transiteringar. Foto: Försvarsmakten
Soldat från 28:e hemvärnsbataljon samverkar med brandkår längs en av begränsningslinjerna norr om Kårböle.

Runt byn Kårböle i norra Hälsingland rasar tre stora skogsbränder. Byn är sedan en vecka tillbaka evakuerad och släckningsarbetet pågår febrilt mot elden med samlade förmågor från olika myndigheter, frivilliga samt tillrest räddningstjänst från flera europeiska grannländer. Brandområdena är indelade i tre olika sektorer där man försöker isolera elden inom så kallade begränsningslinjer. Förutom att hindra vidare spridning så är det särskilt viktigt att hålla elden borta från orten Kårböle samt viktig infrastruktur.
Stöd till samhället. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Leda insatsförbanden
  • Samverka med samhället regionalt
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
  • Genomföra regional försvarsplanering
  • Stödja samhället

Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

Den regionala demografiska bilden innehåller:
2, 8 miljoner invånare, sex län, två polisregioner, 84 kommuner och ett stort antal andra myndigheter och en ständigt utvecklande infrastruktur.

I regionen hittar du de militära enheterna:

Tipslinjen

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

För händelser på land:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851, 
(På förekommen anledning: Numret stämmer! Det går inte att ringa, enbart skicka SMS/ MMS.)
E-post: 
mrs-sakerhetstjanst@mil.se

För händelser till sjöss:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

 Läs mer här

Fakta Södra militärregionen
  • Förkortning: MR S
  • Ort: Södra Sandby
  • Personal: 150
Så har vi räknat