Regionens stab finns vid P 7 i Revinge. Chef för militärregionen är överste Per Nilsson.

Totalförsvar MR S
Totalförsvar MR S
Södra militärregionen omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Foto: Försvarsmakten
Soldat i CBRN-utrustning.
Dansk CBRN-soldat övar tillsammans med svenskar. Foto: Försvarsmakten
Civil räddningspersonal tillsammans med soldater.
Försvarsmakten kan stödja samhället vid behov. Foto: Försvarsmakten
Helikopter i luften.
Brandbekämpning. Foto: Försvarsmakten
Soldat med hund.
Hemvärnssoldater. Foto: Försvarsmakten
Personer i mötesrum.
Tillsammans mot gemensam målbild - samverkan. Foto: Försvarsmakten
Soldater i stadsmiljö.
Skyddar och bevakar. Foto: Försvarsmakten
Stridsvagn kör på ett fält.
Södra militärregionen skapar möjligheter för verkan, bland annat genom stridsvagn 122. Foto: Försvarsmakten
Stridsfordon på tågvagnar.
Transiteringar. Foto: Försvarsmakten
En soldat framför en brandbil.
Stöd till samhället. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Leda insatsförbanden
  • Samverka med samhället regionalt
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
  • Genomföra regional försvarsplanering
  • Stödja samhället

Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

Den regionala demografiska bilden innehåller:
2, 8 miljoner invånare, sex län, två polisregioner, 84 kommuner och ett stort antal andra myndigheter och en ständigt utvecklande infrastruktur.

I regionen hittar du de militära enheterna:

Tipslinjen

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

För händelser på land:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851, 
(På förekommen anledning: Numret stämmer! Det går inte att ringa, enbart skicka SMS/ MMS.)
E-post: mrs-sakerhetstjanst@mil.se

För händelser till sjöss:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

Utbildningsgrupper

I Södra militärregionen finns fem utbildningsgrupper, Blekingegruppen, Kalmar- och Kronobergsgruppen, Livgrenadjärgruppen, Norra Smålandsgruppen och Skånska gruppen. Deras uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom sitt respektive område med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgrupperna är fast anställd personal.

Fakta Södra militärregionen
  • Förkortning: MR S
  • Ort: Södra Sandby
  • Personal: 200
Så har vi räknat