Regionens stab finns vid P 7 i Revinge. Chef för militärregionen är överste Jan Pålsson.

Södra militärregionen omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Foto: Försvarsmakten
Dansk CBRN-soldat övar tillsammans med svenskar. Foto: Försvarsmakten
Försvarsmakten kan stödja samhället vid behov. Foto: Försvarsmakten
Brandbekämpning. Foto: Försvarsmakten
Hemvärnssoldater. Foto: Försvarsmakten
Tillsammans mot gemensam målbild - samverkan. Foto: Försvarsmakten
Skyddar och bevakar. Foto: Försvarsmakten
Södra militärregionen skapar möjligheter för verkan, bland annat genom stridsvagn 122. Foto: Försvarsmakten
Transiteringar. Foto: Försvarsmakten
Stöd till samhället. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Leda insatsförbanden
  • Samverka med samhället regionalt
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
  • Genomföra regional försvarsplanering
  • Stödja samhället

Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

Den regionala demografiska bilden innehåller:
2, 8 miljoner invånare, sex län, två polisregioner, 84 kommuner och ett stort antal andra myndigheter och en ständigt utvecklande infrastruktur.

I regionen hittar du de militära enheterna:

Tipslinjen

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

För händelser på land:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851, 
(På förekommen anledning: Numret stämmer! Det går inte att ringa, enbart skicka SMS/ MMS.)
E-post: 
mrs-sakerhetstjanst@mil.se

För händelser till sjöss:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

 Läs mer här

Fakta Södra militärregionen
  • Förkortning: MR S
  • Ort: Södra Sandby
  • Personal: 150
Så har vi räknat