Tillsammans utvecklar vi armén

Erfarenhetsutbyte och diskussion vid bataljonsförvaltarmöte

Att samla erfarenhet och kompetens på samma ställe för att ge utrymme åt diskussion är produktivt. Tillsammans får man då möjlighet att ta del av varandras vardag, utmaningar och smarta lösningar. Markstridsskolan har under flera år ansvarat för sådana typer av möten för både bataljonschefer och kompanichefer, och kompletterar med att starta upp ett motsvarande möte för bataljonsförvaltare. Det första har nu genomförts i Kvarn utanför Motala, med fokus på både erfarenhetsutbyte och praktiska exempel.

Instruktör framför grupp av mötesdeltagare inne i rum i anläggningen.
Årets bataljonsförvaltarmöte hade praktiska inslag i strid i bebyggelse-anläggningen i Kvarn utanför Motala. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Halvkroppsbild på Henrik Persson som förklarar ett moment för deltagarna.
Henrik Persson ansvarade för årets bataljonsförvaltarmöte. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Intruktörer ståendes på en brygga över rummen där deltagarna tränar.
Strid i bebyggelse-anläggningen är speciellt uppbyggd för att erbjuda bra utbildningsmöjligheter för den här speciella miljön. Här kan instruktörerna följa träningen på ett bra och säkert sätt från bryggan ovanför själva rummen där övningen pågår. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Laddning av magasin.
Under träningen användes färgmarkering. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Tre personer vid ett bord som laddar sina vapen.
Deltagarna förbereder nästa moment. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Deltagare tar på sina handskar.
Viktigt med skyddsutrustning. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Instruktör talar med deltagare i ett av rummen.
Oskar Andersson som är instruktör i anläggningen utvärderar efter genomfört moment. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Att ha ensade metoder blir oerhört viktigt för att man ska kunna fungera tillsammans oavsett var man har fått sin utbildning. Framtagandet av gemensamma metoder och handböcker blir därför väldigt viktigt och ansvaret att skriva den här typen av böcker och styrningar ligger inom armén delvis på Markstridsskolan. Att bjuda in företrädare från hela armén att diskutera innehållet ger en insyn i processen och en möjlighet att diskutera erfarenheterna som gjort att de ser ut som de gör.

— Vi jobbar tillsammans, även om det är vi som har ansvaret för producerandet av själva handboken eller motsvarande, berättar Henrik Persson som är förvaltare vid Markstridsskolan och som varit värd för mötet. Vi ska tala samma språk och ha stött och blött olika synsätt, så att det finns trovärdighet i resultatet och i sättet vi jobbar på. Innehållet är ju en produkt av all den erfarenhet och kunskap som finns runt om i organisationen, och det här är ett sätt att komma åt den.

Strid i bebyggelse – en utmanande miljö

Vid Markstridsskolan i Kvarn finns en unik anläggning för strid i bebyggelse, en särskilt uppbyggd stad där man på ett realistiskt sätt kan träna på olika metoder för hur man agerar i den specifika miljön. Då bataljonsförvaltarmötet genomfördes i Kvarn så lämpade sig en fördjupning av strid i bebyggelse i år, där man blandade diskussion med praktiska exempel.

— Det är ett naturligt steg att vi nu genomför möten även för bataljonsförvaltare nu när vi har ett flerbefälssystem, säger Henrik Persson. Det är viktigt att det erbjuds olika forum för att utvecklas tillsammans så att vi därmed på ett bättre sätt kan verka för att utveckla armén. Strid i bebyggelse är ett av alla områden som vi Markstridsskolan jobbar med och i och med att vi har specialkompetens inom området då vi driver den här anläggningen så är det ett mycket bra tillfälle att fördjupa oss i just det här i år.

Som komplement till dessa möten sker ett kontinuerligt samarbete genom besök vid förbanden och olika träningtilfällen, övningar, kurser och utbildningar.

— Det här forumet ger oss ytterligare en kontakyta mot förbanden som vi uppskattar och har stor nytta av i vårt arbete på Markstridsskolan, avslutar Henrik.