”Mayday, mayday”

Sjöräddningsövning i Stockholms skärgård

Sikten är kraftigt begränsad när passagerarfartyget M/S Nordanö glider fram på Mysingen. När Älvsnabbens fyr passeras dyker plötsligt en stridsbåt upp. Kollision är oundvikligt och stora skador drabbar båda fartygen.

Kalle Fahlander är fartygschef ombord på HMS Sundsvall Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Den skadade transporteras till HMS Sundsvalls skeppsbåt för vidare vård och transport till fastlandet. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Ostkustens fartygsassistans, Hemvärnet och Röda korset var också deltagare i övningen som figuranter för att få övningen så verklighetstrogen som möjligt. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Fartyget Resque Marc Wallenberg JR sätter högsta fart mot en possition där stridsbåten som var med i olyckan skymtades. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Tillsammans med Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och Sjöfartsverkets helikopter övar fartyg från 4.sjöstridsflottiljen samverkan, sök och räddning av nödställda, SAR (Search And Rescue).

– För att nå framgång är det viktigt att öva tillsammans med de myndigheter och organisationer som är med idag, säger Kalle Fahlander som är fartygschef ombord på HMS Sundsvall.

Båda fartygen tar in vatten, nu är det bråttom för att undvika att sjunka. Befälhavarna på fartygen sätter kurs och fart mot land, om man sjunker så vill man göra det nära land och eventuellt på grunt vatten. I den panikartade situationen hinner fartygen sända ut ett ofullständigt nödmeddelande. Fartygen som sätter högsta fart för att komma till undsättning vet inte den exakta positionen för olyckan.

–Det är en självklar del för alla oss som jobbar på sjön att kunna delta i räddningsinsatser. I ett verkligt läge är det troligt att ett fartyg som HMS Sundsvall utses att leda insatsen på plats som On Scene Coordinator. Vi har bra ledningsresurser och lång uthållighet. Som ledningsfartyg är det viktigt att känna till vilka förmågor och begränsningar som andra enheter har, till exempel uthållighet, mörkerförmåga och samband- och sjukvårdsresurser. Detta är värdefull information för att leda på bästa sätt helt enkelt, säger fartygschefen.

HMS Sundsvall får till uppgift att söka i ett område. Skeppsbåten FRB, Fast Resque Boat sjösätts för att söka kustnära. Plötsligt får HMS Sundsvall en ny uppgift. En skadad person har påträffats på andra sidan Mysingen och HMS Sundsvall rusar dit för att bistå med omhändertagande av den skadade och vidaretransport in till land. Inom kort har de nödställda fartygen hittats och skadade hämtas upp och tas omhand. Allt går väldigt snabbt och dagens övning blir färdig innan beräknat.

Idag var det övning, imorgon kan det vara på riktigt. Civil och militär samverkan och övning är viktigt och gynnar alla.