Plötsligt blir övningsmomentet verklighet

Hemvärnssoldaterna är på regementet för krigsförbandsövning. Det är bland annat förmågan att skydda viktiga samhällsfunktioner, som tränas. Mitt under övningen får en pluton ge sig iväg. Det har kommit en order om att skydda ett objekt som är hotat.

När soldaterna nu ska lösa en skarp uppgift hämtar de ut riktig ammunition och stridsladdade granater. Foto: Fredrik Herin/Försvarsmakten
Plutonchefen ger nya order till soldaterna när de är klara för avfärd Foto: Fredrik Herin/Försvarsmakten
Nicolina gör sin första krigsförbandsövning tillsammans med Gesta. Hon tycker att hon blivit bra omhändertagen av övriga soldater och har fått en bredare kunskap om hur bataljonen som helhet verkar. Foto: Matilde Emanuelsson

Under krigsförbandsövningen, KFÖ, som genomförs den här helgen för 38.hemvärnsbataljonen är det kunskaper och förmågor som är av största vikt om samhället och vår säkerhet hotas som övas. Det innebär att alla nivåer, från bataljonschef till hemvärnssoldat, övas så att hela bataljonen blir ännu vassare.

Under en del av övningen har olika plutoner ur bataljonen tagit terräng runt ett område som ska skyddas från ett hot utifrån. Bland insatssoldaterna som bevakar finns hundföraren Nicolina och hennes stridsparskamrat, hunden Gesta. De har en viktig roll i att söka av området och bedriva spaning när plutonen intar ett område som ska skyddas. Det är Nicolinas första krigsförbandsövning med bataljonen och hon tycker att den hittills har gått bra.
– Övningen har varit mycket bra, jag förstår hela sammanhanget nu och det är väldigt kul att få vara med på mer än bara min specifika uppgift, att få se hur allt fungerar runt omkring.

Plötsligt är det en pluton som ger sig iväg från övningen. De har fått nya uppgifter, skarpa uppgifter. De ska ge sig iväg för att skydda ett objekt som är hotat. Det ligger en anspänning i luften när de samlas för att göra iordning sina vapen och ladda med riktig ammunition. När de lastat skarp ammunition även till förstärkningsvapnen ger de sig iväg.

– Jag fick plötsligt uppgiften om att en av mina plutoner skulle underställas chefen för militärregion väst, säger Per Nilsson som är chef för 38:e hemvärnsbataljonen.
– Då måste jag se över personalläget så att jag kan skicka en pluton med högt stridsvärde.

Den här uppgiften som soldaterna gav sig iväg på under drygt ett dygn var en beredskapskontroll. Det känns tryggt att veta att de kunskaper och förmågor som våra hemvärnsförband fått under övningar kan omsättas i ett skarpt läge och att förbanden kan lösa sina uppgifter när det gäller.