2:a brigadstaben

2:a brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda 2:a brigaden. Brigaden är sammansatt av manöverbataljoner understödda av artilleri-, luftvärns- och ingenjörsbataljoner, ett brigadspaningskompani samt förband för understöd med underrättelser, logistik och ledning/samband.

Generalmajor Anders Brännström inspekterar andra Brigadstabens ledningsplats.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
Generalmajor Anders Brännström inspekterar andra Brigadstabens ledningsplats.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
Dåvarande arméchefen, general Anders Brännström, besöker 2:a brigadstabens förläggningsplats under Arméövning 15 Foto: David Gernes/Combat Camera/Försvarsmakten

Chefen för Skaraborgs regemente är produktionsansvarig för brigadstaben som är grupperad i Skövde.

Chef 2:a brigaden:
Överste Lennart Widerström

Stabschef 2:a brigadstaben:
Överstelöjtnant Roger Karlsson

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 750
Så har vi räknat