2:a brigadstaben

2:a brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda 2:a brigaden. Brigaden är sammansatt av manöverbataljoner understödda av artilleri-, luftvärns- och ingenjörsbataljoner, ett brigadspaningskompani samt förband för understöd med underrättelser, logistik och ledning/samband.

Dåvarande arméchefen, general Anders Brännström, besöker 2:a brigadstabens förläggningsplats under Arméövning 15 Foto: David Gernes/Combat Camera/Försvarsmakten

Chefen för Skaraborgs regemente är produktionsansvarig för brigadstaben som är grupperad i Skövde.

Chef 2:a brigaden:
Överste Lennart Widerström

Stabschef 2:a brigadstaben:
Överstelöjtnant Roger Karlsson

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 750
Så har vi räknat