Commander Allied Land Command Europe på blixtvisit

Chefen för markförbanden i Europa inom Nato, generalen Ben Hodges (COM Allied Land Command Europe), med sällskap och arméchefen Anders Brännström har under två dagar besökt Södra skånska regementet.

Generalen Ben Hodges i pansarterrängbil 360 Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Under rull med pansarterrängbil Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
General Hodges vid spakarna Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Test av pansarterrängbil 360 Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Chefen P 7 Michael Nilsson nöjd... Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Generalen Anders Brännström - nöjd med besöket Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

General Hodges är chef för markstridskrafterna i Europa inom Nato och således dess högste företrädare, med ansvarsområden för bland annat kompatibilitet mellan länder med gemensam träning och övningar.
 
Vid besöket diskuterades vår möjlighet och syn på deltagande i den multinationella övningen Trident Juncture 2015, med anledning av P 7:s uppgift att bemanna uppgiften ”Nato Response Force” (NRF) under 2016.
Svaret från Michael Nilsson, chef för Södra skånska regementet, var tämligen förutsägbart.
– Självklart vill vi som tidigare, samverka med andra länder och ser möjligheter till ett deltagande inom NRF! Det är en möjlighet till utveckling, och det strävar vi alltid efter. (NRF kan liknas vid en styrka som mycket snabbt kan sättas in vid en kris.)

Ben Hodges hade dessutom flera frågor för att bilda sig en uppfattning var svenska armén står i dagsläget.  
Därför redovisade P 7 sammanfattande fokusområden med 71:a bataljons uppgifter mot Nordic Battlegroup (NBG) och NRF, en motoriserad bataljon som har förmåga att verka med ny materiel.
72:a bataljons utveckling som mekaniserad bataljon 2018, inkluderande stridsfordon 90 och stridsvagnar.
Hemvärnsbataljonernas utveckling mot förmåga skydd av markterritoriella skyddsobjekt, samt militärregion syds (MR S) uppgifter inom regionen med markterritoriellt ansvar, som motsvarar ”Operational Command”.
Besökarna fick även möjligheter till ”hands-on”-verksamhet genom test av stridsfordon 90, Pansarterrängbil 360, bekämpning med olika vapensystem, såväl hand- som fordonsburna.

Gästerna gav uttryck för att de med all önskvärd tydlighet, genom mötena med regementets personal, fick uppleva att vi levererar en imponerande effekt inom samtliga våra fokusområden, med en framåtanda och en kompetens som grundar sig på erfarenhet bland annat från genomförd insatsverksamhet. Man förstod att förbandet var så kallat  ”Combat-proven.

Arméchefen Anders Brännström var oerhört nöjd med besöket och P 7 som värd och det var enligt honom själv.
- Precis vad jag förväntade mig och hoppades på när han gav uppgiften. Två mycket bra dagar på jobbet.