”Bästa övningen i världen”

Om en kris inträffar i ett insatsområde behöver armétaktiska staben ha stenkoll på läget. Det är nämligen den staben på Försvarsmaktens högkvarter som leder Sveriges armé i både nationella och internationella insatser.
- Därför är Viking otroligt viktig för oss, det är ett utmärkt tillfälle att utveckla vårt arbete på staben, säger brigadgeneral Stefan Andersson.

Två soldater i samtla under Viking 14.
Två soldater i samtla under Viking 14.
Kapten Jonna Granqvist, armétaktisk stab, i samtal med en amerikansk kollega under Viking 14. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Stabschef överste Christer Tistam samverkar med kapten Leif Öhrbom vid personalsektionen och kapten Mervi Pietarinen, finska gränsbevakningsväsendet. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Stefan Andersson är armétaktisk chef för armétaktiska staben (ATS) och tillsammans med ett tiotal andra chefer från staben deltar han i övningen Viking 14.

- Viking utvecklar både de enskilda stabsmedlemmarna såväl som staben som helhet inom vad vi kallar allomfattande ansats, eller comprehensive approach som man säger på engelska, säger Stefan Andersson.

Begreppet allomfattande ansats är centralt för Viking 14 och betyder ungefär att man samlar alla resurser som är tillgängliga inom ett insatsområde för att kunna arbeta mot en gemensam målsättning, exempelvis fred.

- Det vi inte övar - det kan vi inte. Nu får vi öva kris tillsammans med andra aktörer – just det vi behöver vara beredda på, säger Stefan Andersson.

Han har deltagit i varje Viking-övning sedan starten 1999, och han ser tydligt hur viktigt deltagandet i Viking är för det dagliga arbetet på högkvarteret. Viking 14 syftar till att öva samverkan mellan civila, militära och polisiära aktörer – något som ingår i den armétaktiska stabens arbetsuppgifter då såväl internationella som nationella insatser faller under deras ansvar.

 Studenter ger ny kunskap

I Viking 14 deltar flertalet studenter både från Försvarshögskolan och internationella skolor från bland annat Finland och Österrike. Även den prestigefyllda skolan ”Baltic Defence Collage” som är belägen i i Estland deltar i Viking.  Stefan Andersson har arbetat bredvid de blivande överstelöjtnanterna och majorerna under övningen.

- Även det har varit en otrolig förmån och väldigt utvecklande för oss. De har den senaste kunskapen som vi lite äldre inte har. Det här är den bästa övningen i världen, säger Stefan Andersson.