Arbetsförmedlingen och Försvarsmakten i Skaraborg startar ett samarbete

Av de cirka 3 000 soldater som ska rekryteras till förbanden i Skaraborg framöver är över hälften deltidssoldater. För att underlätta deras väg ut i arbetslivet inleds ett samarbete med Arbetsförmedlingen i nordvästra Götaland.

Dag Lidén, K 3, Michael Leufkens, Arbetsförmedlingen och Fredrik Ståhlberg, P 4 Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
De skriver på avsiktsförklaringen om samarbete Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I augusti 2014 startar grundläggande militär utbildning 4, GMU 4. Till den GMU söker Skaraborgs regemente dem som vill bli deltidssoldater på stridvagnskompaniet eller soldat i Hemvärnet. Några av befattningarna på stridsvagnskompaniet är utvalda att pröva det nya samarbetet. Det innebär att cirka 20 soldater kommer att erbjudas möjligheten att matchas mot några av Försvarsmaktens partnerföretag. Soldaterna genomför GMU och befattningsutbildning (3+6 månader) för att därefter påbörja en 12 månader lång utbildning hos partnerföretagen.

– Vi vill, som en stor ungdomsarbetsgivare som anställer unga människor från hela Sverige till förbanden i Skaraborg, bidra till att matcha rätt kompetens mot ett existerande behov hos Skaraborgs arbetsgivare och företag. Genom det här samarbetet tror vi att vi kan erbjuda en bra och långsiktig lösning för våra anställda samtidigt som vi bidrar till att öka tillgången på formellt utbildad arbetskraft i Skaraborg, säger Anders Poutiainen, HR-chef på Skaraborgs regemente.

Arbetsförmedlingen satsar på att ge unga en bra start på arbetslivet

Under utbildningen hos partnerföretagen kommer de ha en Yrkesintroduktionsanställning. Det är en anställningsform som regeringen beslutat att satsa på för att underlätta övergången från utbildning till arbete för unga. Yrkesintroduktionsanställning är en möjlighet som underlättar karriärväxlingen för soldater som klarat nio månaders yrkesutbildning till soldat, men saknar erfarenhet från ett civilt yrke.  

– Från Arbetsförmedlingens sida ser vi att projektet, utöver att det bidrar till att ytterligare förstärka det goda samarbetet med Försvarsmakten som en stor och viktig arbetsgivare, ger möjligheter att hjälpa våra företag i regionen att lösa en del av sina rekryteringsbehov med stöd av det nya programmet Yrkesintroduktionsanställningar. På så sätt kan projektet förhoppningsvis också bidra till en fortsatt tillväxt i regionen. Samtidigt innebär också projektet genom sitt upplägg att arbetslösa ungdomar får möjlighet till en bra utbildning i kombination med en längre anställning och därigenom en bra start på sitt arbetsliv, säger Michael Leufkens marknadsområdeschef Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarna kan rekrytera testade och kompetenta medarbetare

För arbetsgivare i Skaraborg innebär samarbetet med Försvarsmakten genom YIA en kostnadseffektiv rekrytering av kompetenta medarbetare. Personalen är dessutom testad vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och har klarat psykologtest, hälsokontroll och fysiska tester. Arbetsgivare får även reducerade lönekostnader eftersom att de får ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften och ersättning för handledning.