Skaraborgs regementes skjutfält och avlysningar

I filerna nedan finns tider när fälten är avlysta och då är det tillträdesförbud. En bom kan vara fälld även om fältet inte är avlyst, då är tillträde förbjudet.

OBSERVERA! Avlysningstiderna ändras ofta med kort varsel. Bommarna vid skjutfälten gäller alltid i första hand.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat