2:a brigadstaben

2:a brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda 2:a brigaden. Brigaden är sammansatt av manöverbataljoner...

42:a mekaniserade bataljonen

42:a mekaniserade bataljonen är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen ska kunna verka inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige...

41:a mekaniserade bataljonen

41:a mekaniserade bataljonen tillhör Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen är utrustad bland annat med stridsfordon 90 och ska ha förmåga att...

Tungtransportkompani

Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs för att genomföra special- och dispenstransporter på väg. Kompaniets uppgift är att transportera...

Stridsgrupp Gotland

Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Flera viktiga...

Kinnebataljonen

38:e hemvärnsbataljonen eller Kinnebataljonen som den också kallas, är hemmahörande i västra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör...

Kåkindbataljonen

39:e hemvärnsbataljonen eller Kåkindbataljonen, som den även kallas, är hemmahörande i östra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör...

Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, som även kallas 40:e hemvärnsbataljonen, är hemmahörande i Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands...