Generalmajor Anders Brännström inspekterar andra Brigadstabens ledningsplats.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

4:e Brigadstaben

4:e brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda fjärde mekaniserade brigaden. Brigaden är sammansatt av...

42: mekaniserade bataljonen

42:a pansarbataljonen

42:a pansarbataljonen är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen kan verka verka inom alla konfliktnivåer, både i och utanför Sverige,...

Stridsfordon 90 på övningsfältet i Skövde under Arméövning 15.

Under veckorna 35 och 36, 24 augusti - 3 september 2015, genomfördes med stora delar av Sveriges arméförband en samlad övning i området runt Vättern. Övningens huvudsyfte var att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

41:a pansarbataljonen

41:a pansarbataljonens är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen kan verka verka inom alla konfliktnivåer, både i och utanför Sverige.

Tungt transportkompani

1:a Tungtransportkompaniet

1:a Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs för att transportera fordon och materiel som är tyngre och bredare än vad som normalt...