2:a brigadstaben

2:a brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda 2:a brigaden. Brigaden är sammansatt av manöverbataljoner...

42:a pansarbataljonen

42:a pansarbataljonen är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen kan verka verka inom alla konfliktnivåer, både i och utanför Sverige,...

41:a pansarbataljonen

41:a pansarbataljonens är ett av Skaraborg regementes krigsförband. Bataljonen är utrustad bland annat med stridsfordon 90 och har en förmåga att...

1:a Tungtransportkompaniet

1:a Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs och deras huvudsakliga uppgift är att transportera fordon och materiel som är tyngre och bredare...

Stridsgrupp Gotland

Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Flera viktiga...

Kinnebataljonen

38:e hemvärnsbataljonen eller Kinnebataljonen som den också kallas, är hemmahörande i västra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör...

Kåkindbataljonen

39:e hemvärnsbataljonen eller Kåkindbataljonen, som den även kallas, är hemmahörande i östra delen av gamla Skaraborgs län. Bataljonen tillhör...

Bohusbataljonen

Bohusbataljonen, som även kallas 40:e hemvärnsbataljonen, är hemmahörande i Vänersborg. Bataljonen har Vänersborg, Trollhättan, Bohuslän och Dalslands...