2:a brigadstaben

2:a brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda 2:a brigaden. Brigaden är sammansatt av manöverbataljoner...

42:a pansarbataljonen

42:a pansarbataljonen är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen kan verka verka inom alla konfliktnivåer, både i och utanför Sverige,...

41:a pansarbataljonen

41:a pansarbataljonens är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen kan verka verka inom alla konfliktnivåer, både i och utanför Sverige.

1:a Tungtransportkompaniet

1:a Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs för att transportera fordon och materiel som är tyngre och bredare än vad som normalt...