Frågor & Svar

Mönstring och tiden före inryck

Hur gör jag för att anmäla mig till grundläggande utbildning på Ledningsregementet?
Hos Rekryteringsmyndigheten får du genomföra olika tester för att säkerställa att du uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs. Befattningarna har specifika kravprofiler utifrån uppgifterna som ingår i arbetet. Därefter kan du uttrycka en önskan om att få genomföra din utbildning på Ledningsregementet. Inskrivningshandläggaren kommer därefter att placera dig till den plats du är bäst lämpad för, där hänsyn tas till ditt önskemål.

Hur vet jag att jag är lämpad för den grundläggande utbildningen?
Lämplighet, värderas både i beredskapsunderlaget (Rekryteringsmyndighetens webbaserade frågeformulär) och vid själva mönstringen. Intresse och motivation är en viktig del av lämpligheten.

Under hösten 2018 och första kvartalet 2019 kommer kvinnor och män födda 2000 att mönstra. Utbildningsstart 2019.

För den som frivilligt ansökt till den militära grundutbildningen avgörs lämpligheten genom tester på samma sätt som för de som kallas till mönstring.

Vilka krav måste jag uppfylla för att söka den grundläggande utbildningen?

 • Du måste vara svensk medborgare, dubbla medborgarskap accepteras
 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Från det att du har fyllt 45 år görs en särskild bedömning vid ansökningstillfället.

Till vem kan jag vända mig om jag har frågor gällande inrycket?
Frågor och funderingar gällande inrycket skickar du till ledr-rekrytering@mil.se

Vad är totalförsvarsplikt?
Den 2 mars, 2017, beslutade regeringen att totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att fullgöra mönstring respektive grundutbildning med värnplikt. Beslutet ska gälla, vad avser skyldigheten att fullgöra mönstring, från och med den 1 juli 2017 och vad gäller skyldigheten att fullgöra grundutbildning från och med den 1 januari, 2018.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

 • Värnplikt inom militären
 • Civilplikt inom t ex räddningstjänsten
 • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap

Kommer jag att behöva avbryta min gymnasieutbildning om jag kallas?
Nej, du som studerar på gymnasiet och blir uttagen till militär grundutbildning med plikt kommer utbildningen att starta efter din gymnasieexamen.

Hur ska jag träna inför inrycket?
Försvarsmakten har tagit fram en app med olika träningsprogram, som du kan ta hjälp av då du förbereder dig inför din utbildning. Du hittar FMTK både på App Store och Google Play

Om jag inte blivit kallad till mönstring men ändå vill göra min grundutbildning, hur gör jag då?
Den som inte har blivit kallad till mönstring kan själv ansöka om att mönstra frivilligt.  Ansökan görs på rekryteringsmyndighetens hemsida och går till som en vanlig mönstring. Kom ihåg att läsa på om Försvarsmaktens olika yrken och möjligheter, detta för att underlätta inför ansökningens sista steg vilket är möte med inskrivningshandläggaren där du och hen ska mönstra dig motpassande befattning.

Inryck

Hur hittar jag till Ledningsregementet?
Ledningsregementet är placerat i Enköping cirka 50 minuters bilväg från Stockholm. Enköping har goda kommunikationer med flera stora städer och många av våra anställda pendlar till arbetet.

Från Stockholm - cirka 40 minuter med tåg.

Från Västerås - cirka 15 minuter med tåg och 30 minuter med buss.

Från Uppsala - cirka 50 minuter med buss.

Från stationen finns det två sätt att ta sig till regementet. Du kan antingen ta dig till fots, eller ta buss 804 mot Öresundsbro Uppsala (3 min) från stationen till hållplats Stenvreten. Därefter går du 128 m mot Garnisonsvägen 1.

Vad ska jag ha med mig när jag rycker in?
Till inrycket är det bra att ha med sig en egen klocka, träningskläder, egna träningsskor, hygienartiklar, rakhyvel och ett extra civilt ombyte. Egna underkläder om så önskas. Fotvårdsartiklar, plåster, skavsårsplåster, tejp,  och vätskeersättning .

Vad får man för ersättning under den grundläggande utbildningen?

 • Dagersättning, 146kr/dag. Det motsvarar ca 4380kr/mån.

 • Förplägnadsersättning, 75kr/dag

 • Fri mat och boende

 • Fri sjukvård och akut tandvård

 • Fria resor till och från hemmet vid ledighet, in- och utryckning.

 • Tillgång till de kläder och den utrustning som du behöver under utbildningen.

 • Betalt högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, 1-2 gånger. Förutsatt att högskoleprovet sammanfaller under din grundutbildning.

 • Utbildningspremie som är lika mycket som den total dagersättningen du har fått under utbildningen, t ex om du har fått 4390kr*9 månader blir då utbildningspremien  39 420kr.

Vilka ytterligare förmåner får jag ta del av under min utbildning/tid på Ledningsregementet?
Du som har blivit antagen till militär grundutbildning har rätt att få anstånd till antagna studier och studieuppehåll för påbörjade studier.

Är jag försäkrad under min grundutbildning?
Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd. Du har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden om du råkar ut för olycksfall.

Kan jag ansöka om familjebidrag?
Du kan söka bidrag till Försäkringskassan för att exempelvis få hjälp med bostadsbidrag och familjepenning. Bidraget kallas familjebidrag och behovsprövat. Familjebidraget innefattar bostadsbidrag, familjepenning, näringsbidrag och begravningsbidrag.

Du hittar blanketter för bidragsansökan hos Försäkringskassan.

Kan jag få ersättning för hyra och räkningar om jag har eget boende?
Ja, gå in på Försäkringskassans hemsida för att ansöka om bostadsbidrag.

Grundutbildningen på Ledningsregementet

Hur lång är utbildningen?
Under totalförsvarsplikten är utbildningen mellan fyra och elva månader beroende på vilken inriktning du ska utbildas inom.

Vad har man för arbetstider under utbildningen?
Under en grundutbildning inleds en vanlig morgon runt klockan 07.30 med visitation av logementen (sovsalarna). Dessa ska då vara städade, rekryterna ska ha förberett sig inför dagen och därefter påbörjas dagens utbildning. Dagarna slutar i regel mellan klockan 16.30–22.30  beroende på vilken utbildning som ska genomföras.

Kan jag fortsätta att bo hemma?
Under utbildningen är du relativt bunden till förbandet där du genomför din utbildning på och du kommer ofta att vara iväg på övningar eller vara i fält som inte möjliggör att du bor hemma. På lediga kvällar eller liknande får du om du har möjlighet åka hem förutsatt att du är tillbaka på förbandet den tid som angetts dagen efter.

Måste jag bära vapen?
Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och skydda vår demokrati om vi blir angripna av främmande makt, därför bär alla soldater vapen.

Hur ofta får man åka hem?
Normalt är du ledig varje helg om inte övningar är inplanerade. Första helgen är det oftast inplanerad tjänst. Detaljerat schema kommer du att få i samband med utbildningsstarten.

Om jag åker egen bil till Ledningsregementet, var kan jag parkera?
Utanför vår huvudentré på Garnisonsgatan 15 (tidigare Garagevägen) finns en stor besöksparkering  som är gratis. Den kallas för Soldatparkeringen.

Vad händer om jag vill avbryta den militära grundutbildningen?
Alla som genomför militär grundutbildning från och med 1 januari 2018 omfattas av lagen om totalförsvarsplikt. Man har därmed en skyldighet att fullfölja utbildningen. Men det kan finnas skäl för att avbryta. Försvarsmakten utreder i sådana fall vilka förutsättningar som finns att fullfölja utbildningen. Beslut om avbrott kan fattas av Försvarsmakten eller Rekryteringsmyndigheten.

Har vi som gör utbildningen någon möjlighet att påverka upplägget?
Under din tid för grundutbildning kommer du kunna påverka grundutbildningen genom förtroendevalda rekryter. Dessa individer utnämns av er som grupp och representerar er i olika frågor på förbandet.

Får jag ha min mobil med mig?
Mobiltelefon kan du ha med dig till utbildningen men på vissa övningar är det olämpligt att bära mobil av säkerhetsskäl. Du kommer ha möjlighet att använda din mobil under lediga raster/kvällar/tider. Vid övning men även under utbildningen kommer det alltid att finnas ett befäl som har telefon så att du kan bli kontaktad av anhörig eller tvärtom.

Hur kommer vi att bo?
Under grundutbildningen sover du i något som kallas logement, det är en typ av sovsal. Logementet delar du med andra rekryter, men du har din egen säng och ditt egna skåp. Även toalett och badrum är gemensamma. Duscharna är utrustade med duschdraperier.

Finns det separata duschar för tjejer och killar?
Det finns separata duschmöjligheter för tjejer och killar.

Får min familj komma och hälsa på under utbildningen?
Det kommer att anordnas anhörigdagar då du kan bjuda in nära och kära för att hälsa på dig på förbandet. Under anhörighetsdagarna ges du möjlighet att visa hur du bor och vad du utbildas i. Utöver anhörigdagarna är det enbart om besöket är av särskild anledning som familj kan närvara.

Jag äter specialkost, hur fungerar det under utbildningen?
Det finns begränsad tillgång till specialkost under grundutbildningen. Detta gäller framförallt när du är ute i fält, alltså ute i skogen. I vår matsal finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Hör av dig till ledr-rekrytering@mil.se om du har några specifika kostfrågor. Vi svarar så snabbt vi kan.

Vad händer om jag blir sjuk/skadad under utbildningen?
Om du skadas eller blir sjuk under utbildningstiden, får du fri sjukvård under den tiden som utbildningen pågår. Skyddet gäller från det att du lämnar hemmet för att rycka in till dess att du avslutat hemresan efter utryckning.

Om skadan inte har läkt innan du rycker ut betalar Försäkringskassan kostnader för läkarvård och mediciner i tre år efter utbildningen. Därefter ersätts kostnader av Kammarkollegiet. Om du fortfarande är sjukskriven efter utryckningen, får du också sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du kan också få ersättning för sveda och värk, bestående men samt vissa merkostnader till följd av skadan.

Muck och tiden efter

Kan jag jobba på Ledningsregementet på deltid efter att jag är färdig med den grundläggande utbildningen?
Efter genomförd grundutbildning kommer du och din plutonchef att prata om dina möjligheter efter utbildningen. Det finns en mängd olika anställningsformer och alternativ i Försvarsmakten där en av alternativen är att arbeta deltid.  

Kommer jag att kunna bli heltidsanställd på Ledningsregementet efter genomförd grundläggande utbildning?
Den militära grundläggande utbildningen är vägen in i Försvarsmakten. För att bli krigsplacerad måste du bli godkänd i utbildningen och vara lämplig som soldat samt kunna agera utifrån Försvarsmaktens värdegrund.

Om du är godkänd efter utbildningen och lämplig, kan du även söka till en anställning på Ledningsregementet som soldat.   

Ledningsregementet
Fakta Ledningsregementet
 • Förkortning: LedR
 • Ort: Enköping
 • Personal: 1 050
Så har vi räknat