Ledningsregementets skjutfält och avlysningar

Då farlig verksamhet bedrivs på skjutfältet tillämpas skyddslagen (2010:305) och tillträdesförbud råder.

Under övrig tid får skjutfältet beträdas på egen risk.

Det kan vara livsfarligt att vidröra ammunition (projektiler och dylikt)
OBSERVERA! Tillträdesförbudet kan ändras med kort varsel (under innevarande vecka).

Information vid informationstavlor och bommar gäller i första hand!

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat