I nuläget har vi inte någon Prova-på dag planerad.

Prova på-dagen ger dig en inblick i Försvarsmakten. Du besöker oss i Enköping och får testa delar av vår verksamhet. En del av aktiviteterna är fysiska och de sker till stor del utomhus. Lunch ingår. I nuläget har vi ingen information om när nästa Prova på-dag äger rum.

Har du frågor om  Prova på-dagar så skicka dem till ledr-rekrytering@mil.se 

Fakta Ledningsregementet
  • Förkortning: LedR
  • Ort: Enköping
  • Personal: 1 100
Så har vi räknat