22:a ingenjörbataljon

22:a ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 221:a stab- och trosskompaniet, 222:a ingenjörkompaniet, 223:e maskin/brokompaniet och 224:e ingenjörkompaniet.

Däcksbro 200 som färja.
Däcksbro 200 som färja.
Däcksbro 200 som färja. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

Ingenjörbataljonens huvudsakliga uppgift är att understödja manöverbataljonernas strid med fältarbeten för rörlighet exempelvis minspaning och minröjning samt upprättande av tillfälliga förbindelser. Andra uppgifter omfattar fältarbeten för överlevnad eller övriga fältarbeten som befästningsarbeten och ammunitionsröjning. Bataljonen är utrustad med bland annat ingenjörbandvagn 120, splitterskyddad bandvagn 410, pansarterrängbil 203 och splitterskyddade arbetsmaskiner. Bataljonen ska ha förmåga att utföra kvalificerade fältarbeten inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige.

Bataljonen består av yrkesofficerare och reservofficerare. Soldaterna i 22:a ingenjörbataljon är i huvudsak deltidsanställda som tjänstgör under övningar och insatser. Soldaterna har en mängd olika funktioner såsom allmän ingenjörtjänst, ammunitionsröjning, brosystem, stabsstöd, underhållstjänst, sjukvård, teknisk tjänst och som förare av tunga fordon och arbetsmaskiner. Dessutom tillkommer deltidstjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

Göta ingenjörregemente - ING 2
Fakta Göta ingenjörregemente - ING 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat