Ing 2:s skjutfält och avlysningar

Här hittar du aktuell information om Eksjö garnisons skjut- och övningsfält i Eksjö och Skillingaryd.

Ing 2 har tillgång till två miljöprövade övnings och skjutfält, i Eksjö respektive Skillingaryd. Inom ramen för vårt miljötillstånd genomför vi unika övningar och utbildningar inom fältarbetsfunktionen. På övningsfälten kan också andra förband öva sin förmåga och vid större övningar ger exempelvis närheten till Hagshult flygbas ytterligare möjligheter.

 

Kontakt

Eksjö

Olivia Frisk, Skjutfältschef
Telefon: 0381-180 00 vx dagtid, övriga tider 0381-181 03 vakthavande befäl Eksjö garnison
E‐post: eksjo-skjutfalt@mil.se

Skillingaryd

Niclas Cronqvist, Skjutfältschef
Telefon: 0381-180 00 vx dagtid, övriga tider 0381-181 03 vakthavande befäl Eksjö garnison
E-post: skillingaryd-skjutfalt@mil.se

 

I pdf-dokumenten nedan kan du se när det är tillträdesförbud på de olika områdena.

OBSERVERA! Tillträdesförbuden kan ändras under veckorna, men skjutvarningstavlorna och vägbommarna gäller alltid i första hand!

Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat