Ing 2 historik

Ing 2 fana.
Ing 2 fana.
Foto: Maddelena Lago
1873 Den 8 september anställs den första sappören i det kompani som senare blir Ing 2.
1875 Ett sappörkompani flyttas från Stockholm till Karlsborg.
1902 Namnändring till kungl Göta ingenjörkår (Ing 2).
1928  Ing 2 flyttar från Karlsborg till Eksjö. Inflyttar efter Smålands husarregemente (1543-1927).
1937  Ingenjörtrupperna blir ett självständigt truppslag.
1987  Armens ammunitionsröjningsskola upprättas och ingår i Ing 2.
1990-1992 Armens fältarbetscentrum (FarbC) upprättas i Eksjö.
1994 Alla militära enheter i Eksjö (I12/Fo17, IB 12, Ing 2, FarbC och Mv Ek) samlokaliseras till ett gemensamt kasernområde vid Ing 2.
2000 Ing 2 blir Sveriges enda kvarvarande ingenjörregemente.

 

 

 

 

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat