Officer och specialistofficer

I Försvarsmakten kan man tjänstgöra som officer, specialistofficer eller reservofficer.

GMU
GMU
Foto: Maddelena Lago
Foto: Maddelena Lago

En officer är en ledare på olika nivåer, därför är ledaregenskaper mycket viktiga. Att ansvara för taktiska frågor och fatta beslut på olika nivåer är viktigt som officer, för att leda verksamheten framåt. I Försvarsmakten kan man tjänstgöra som officer på heltid (yrkesofficer) eller på deltid (reservofficer).

Man kan även bli specialist på ett visst område och tjänstgör då som specialistofficer. Även detta kan man göra på heltid eller deltid. En specialistofficer stödjer officeren i ledning av verksamheten och efterhand utbildar specialistofficeren även sina kollegor inom sitt specialistområde. På Ing 2 har vi specialistofficerare inom områdena fältarbeten, samband och teknik.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat