Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundutbildning med värnplikt. Under utbildningen varvas praktiska och teoretiska pass där du får bekanta dig med nya miljöer och ställas inför nya utmaningar. Grundutbildningen vid Ing 2 kommer att ge dig utrymme för att bland annat växa som människa och bli en bättre lagspelare - lärdomar du har nytta av både i och utanför Försvarsmakten.

Göta ingenjörregemente (Ing 2) utbildar värnpliktiga med inriktning mot våra krigsförband. Ingenjörbataljonerna har specialistkompetens för att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. De värnpliktiga genomför framförallt sin utbildning i Eksjö och på övningsfält tillhörande Eksjö garnison.

Värnpliktig vid Göta ingenjörregemente

Ska du genomföra din grundutbildning med värnplikt vid Göta ingenjörregemente? Välkommen till oss!

De närmaste åren kommer Ing 2 att utbilda över 200 nya soldater per år. De värnpliktiga, som de blivande soldaterna kallas under utbildningen, kan efter genomförd grundutbildning söka jobb på ett av Göta ingenjörregementes krigsförband.

År 2024 kommer du som ska genomföra grundutbildning med värnplikt vid Ing 2 att rycka in vid två olika tillfällen, i mars och augusti. Vilket datum du rycker in är beroende av vilken befattning du ska utbildas på. Befattningarna har olika utbildningslängd vilket gör att plutonsbefäl rycker in tidigare än gruppbefäl och soldater.

Vägen in

Det år du fyller 18 år kommer du att få hem ett brev från Plikt- och prövningsverket med information om mönstringsunderlag och mönstring. När du fyllt i detta kan du komma att bli kallad till mönstring. Plikt- och prövningsverket gör då en bedömning om du ska genomföra en grundutbildning med värnplikt, vilken befattning du ska utbildas till och på vilket förband, till exempel Göta ingenjörregemente.

För att bli antagen till en grundutbildning måste du uppfylla vissa krav. Läs mer om grundkraven och krav som är specifika för olika befattningar på sidan Behörighetskrav. Kraven visar att du har rätt behörighet att klara av utbildningen.

Om du inte blir uttagen till mönstring eller är äldre än 18 år är det möjligt att lämna in en egen ansökan för att genomföra en militär grundutbildning med värnplikt. Detta kan du göra på Plikt- och prövningsverkets webbplats.

Tester

För att säkerställa att du uppfyller de fysiska, psykiska och medicinska krav som ställs genomför du olika tester på Plikt- och prövningsverket. De många olika befattningarna som finns i Försvarsmakten innebär olika arbetsuppgifter. Därför finns det olika kravprofiler för grundutbildningen. Du kan läsa mer om hur testerna går till på sidan om ansökan. Där hittar du även mer information om förberedelser och tips på hur du kan träna inför testerna.

Under grundutbildningen

Som värnpliktig kommer du ständigt att utvecklas, genom både teoretiska och praktiska övningar. När du genomför en grundutbildning kommer du som värnpliktig att gå igenom olika skeden. Din utibldning börjar med grundläggande militär utbildning. Den är gemensam för alla som genomför grundutbildning med värnplikt i Försvarsmakten. Efter detta följer din befattningsutbildning. Under detta skede kommer du specialisera dig på den befattning du är antagen till. I slutet av din grundutbildning med värnplikt, kommer du delta i en övningsserie, bestående av en eller flera övningar där du kommer prövas i den befattning til utbildats till.

Vill du veta mer om hur en vanlig dag under grundutbildningen kan se ut? Klicka här.

Förmåner under utbildningen

Under din grundutbildning med värnplikt är du berättigad vissa förmåner. Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar bland annat flera ekonomiska förmåner. Läs mer om dina förmåner under utbildningen här.

Efter grundutbildningen

Efter MUCK (Militär utryckning i civila kläder), det vill säga efter avslutad grundutbildning, har du möjlighet att fortsätta din karriär i Försvarsmakten. Det finns flera vägar att gå, bland annat kan du söka jobb som kontinuerligt- eller tidvis anställd soldat vid Ing 2 i den befattning du utbildat dig i. Du kan även välja att vidareutbilda dig till exempelvis officer eller specialistofficer.

Officer

Efter din grundutbildning kan du välja att vidareutbilda dig till officer, specialistofficer eller reservofficer. Läs gärna mer om de olika inriktningarna och hur du går tillväga för att bli officer.

GSS/K

Som gruppchef, soldat eller sjöman är du kontinuerligt tjänstgörande, det vill säga heltidsanställd soldat i Försvarsmakten.

GSS/T

Som gruppchef, soldat eller sjöman är du tidvis tjänstgörande, vilket innebär att du kallas in ett par veckor om året för övning eller kompetensutveckling.

Läs mer om hur det är att vara soldat vid Ing 2 här.

Frågor

Har du frågor om din kommande grundutbildning med värnplikt vid Ing 2, eller undrar över något annat? Välkommen att mejla oss på rekrytering-ing2@mil.se.

Göta ingenjörregemente - ING 2
Fakta Göta ingenjörregemente - ING 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat