Praktisk information

Här hittar du praktisk information för besökare och nya medarbetare.

Hitta hit

Ing 2:s besöksadress är Lunnagårdsvägen 2, Eksjö. Närmsta busshållplats är Husartorpet i Eksjö som ligger 200 meter väst om Husarkasern. Det tar cirka 20 minuter att gå från Eksjö station till Ing 2. Innan du fått passerkort sker inpassage genom den norra, bemannade garnisonsvakten. 

Om du använder GPS kan du ställa in koordinaterna till vakten: 57° 40´ 54,1” N, 14° 57´ 57,4” E

Parkering

Precis utanför regementet finns en stor parkering där du kan parkera. Du behöver inget P-tillstånd.

Mat

Ing 2 har en restaurang på området som dagligen serverar lunch och middagar. På vardagar finns det även möjlighet att äta frukost. Precis utanför regementet ligger Soldathemmet, som har servering av både fika och lättare mat. I anslutning till de flesta byggnaderna på garnisonsområdet finns det tillgång till mikrovågsugn för att värma upp mat.

Boende

Försvarsmakten har ingen skyldighet att förse anställda med boende. Men som anställd soldat har du möjlighet att via Fortifikationsverket hyra boende på logement i max 12 månader. Kommunala Eksjöbostäder ger förtur till bostadssökande som flyttar från annan kommun till ett fast jobb i Eksjö kommun. Du får räkna med att det ofta är kö till Eksjöbostäders lägenheter. Därför rekommenderar vi att du också kontaktar privata hyresvärdar.

Friskvård

Alla anställda vid Ing 2 har möjlighet till tre timmars träning på arbetstid varje vecka och för militär personal är träning en arbetsuppgift. På området finns tillgång till gym, idrottshall och nära Ing 2 finns friluftsområdet Brännemon.

Sjukvård

På Ing 2:s företagshälsovård arbetar både läkare och sjukgymnast. Du som anställd har tillgång till dessa vid arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Vid övrig sjukvård hänvisas du till vårdcentral, dit du får gå utan löneavdrag. 

Försäkring vid anställning

När du är anställd vid Ing 2 är du försäkrad av Försäkringskassan och AFA. Om du skadar dig vid internationell insats finns ett utökat försäkringsskydd.

Internationell arbetsskyldighet

Alla befattningar i Försvarsmakten ska kunna tas i anspråk för uppgifter såväl i Sverige som internationellt. Det innebär att alla medarbetare har internationell arbetsskyldighet, det vill säga skyldighet att tjänstgöra utomlands om situationen kräver det. Det är en följd av riksdagens beslut år 2009 om ny inriktning för försvaret.

Måste man bära vapen som anställd soldat?

Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige och skydda vår demokrati om vi blir angripna av främmande makt, därför bär alla soldater vapen.

 

Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat