Kamratföreningar

Ing 2 kamratförening och I 12 kamratföreningar är två aktiva föreningar som arbetar för samhörighet och kamratskap.

I 12 och Ing 2 kamratföreningars fanor.
I 12 och Ing 2 kamratföreningars fanor.
Foto: Maddelena Lago
I 12 och Ing 2 kamratföreningars fanor.
Foto: Maddelena Lago
I 12 och Ing 2 kamratföreningars fanor.
Foto: Maddelena Lago
I 12 kamratförenings fana.
Foto: Maddelena Lago

Ing 2 kamratförening

Ing 2 Kamratförening bildades den 29 april 1978 och ska främja intresset för hembygden och Sveriges försvar, vårda Ing 2 traditioner, utgöra en föreningslänk mellan nuvarande och förutvarande personal vid Göta ingenjörregemente samt verka för samhörighet och kamratskap. Föreningen är ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

 

I 12 kamratförening 

Kunglig Norra Smålands regementes kamratförening, I 12 kamratförening, bildades den 10 juni 1945 och är en ideell förening för tidigare anställd personal och värnpliktiga vid Norra Smålands regemente och Jönköpings försvarsområde (I 12/Fo 17) och Smålandsbrigaden (IB 12) men också för alla som andra som är intresserade av föreningens verksamhet.

De båda förbanden lades ned den 30 juni 2000. Förbandens traditioner förs enligt Försvarsmaktsorder vidare av Göta ingenjörregemente, Ing 2.

Föreningen är ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR). Föreningens mål är att vårda traditionerna och hedra minnet av regementet, brigaden och dess föregångare Kunglig Jönköpings- och Kunglig Kalmar regemente, bl.a. genom deltagande i Eksjö vaktparad och firandet av Sveriges Nationaldag. Föreningen ska främja ett gott kamratskap genom att bl.a. ordna olika medlemsaktiviteter. Föreningen skall vidare medverka till en saklig försvarsupplysning, delta i försvarsdebatten,representera vid av Försvarsmakten anordnade verksamheter, stödja återträffar och medverka i Försvarsmaktens anhörig- och veteranstöd. Föreningen kan också representera vid enskilda medlemmars högtidligheter.

Kamratföreningen utgav från starten 1945 en egen tidning med namnet Ränneslätt. Från 2001 kom tidningen att ingå i Ing 2: s förbandstidning Götaingenjören som sedan 2009 endast ges ut i digital form på Ing 2: s hemsida.

 

Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat