Civil tjänstgöring på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, kommunikation, hälsa och sjukvård, ekonomi, service, säkerhet och teknik.

Av Försvarsmaktens 25 000 tillsvidareanställda har omkring 7 000 en civil tjänst. Det finns många yrken representerade hos oss. Du kan arbeta med allt från administrativa tjänster inom ekonomi, personal, logistik, utbildning och kommunikation till tjänster inom teknik, IT, vård och service. Vi behöver såväl ingenjörer och ekonomer som läkare, kockar och musiker.

Den vanligast förekommande anställningsformen för civilanställda vid Ing 2 är tillsvidareanställning. Precis som alla andra anställda inom myndigheten omfattas man som civilanställd av generösa förmåner, exempelvis har man rätt att träna på arbetstid. 

Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat