Civil på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, information, hälsa och sjukvård, ekonomi, service, säkerhet och teknik.

Av Försvarsmaktens 20 000 tillsvidareanställda har omkring 5 000 en civil tjänst. Den vanligast förekommande anställningsformen för civilanställda vid Ing 2 är tillsvidareanställning. Precis som alla andra anställda inom myndigheten omfattas man som civilanställd av generösa förmåner, exempelvis har man rätt att träna på arbetstid. 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat