Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat. Det finns även möjlighet att skriva kontrakt med 33:e hemvärnsbataljonen.

Foto: Peter Gustafsson

Efter genomförd och godkänd militär grundutbildning kan du söka dig till en anställning. Soldatanställningen gäller under en begränsad tid, 8 år för heltidsanställning eller 16 år för deltidsanställning.

Om du jobbar hos Försvarsmakten på deltid har du en anställning i Försvarsmakten parallellt med en civil tjänst. Då är det tjänstgöring ett visst antal veckor per år. Du kan alltså kombinera studier eller arbete med en anställning som soldat. 

Vid Ing 2 kan du även bli kontrakterad hemvärnssoldat i 33 hemvärnsbataljon.

 

 

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat