Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat.

Soldater
Soldater
Foto: Peter Gustafsson

Efter genomförd och godkänd militär grundutbildning kan du söka dig till en anställning. Soldatanställningen gäller under en begränsad tid, 8 år för heltidsanställning eller 16 år för deltidsanställning.

Om du jobbar hos Försvarsmakten på deltid har du en anställning i Försvarsmakten parallellt med en civil tjänst. Då är det tjänstgöring ett visst antal veckor per år. Du kan alltså kombinera studier eller arbete med en anställning som soldat.  

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat