Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat. Det finns även möjlighet att skriva kontrakt med 33:e hemvärnsbataljonen.

Foto: Peter Gustafsson

Efter genomförd och godkänd grundutbildning, eller för dig som tidigare gjort en värnplikt eller grundläggande militär utbildning (GMU), söker du dig till en anställning. Soldatanställningen gäller under en begränsad tid, 8 år för heltidsanställning eller 16 år för deltidsanställning.

Om du jobbar hos Försvarsmakten på deltid har du en anställning i Försvarsmakten parallellt med en civil tjänst. Då är det tjänstgöring ett visst antal veckor per år. Du kan alltså kombinera studier eller arbete med en anställning som soldat. 

Vid Ing 2 kan du även bli kontrakterad hemvärnssoldat i 33 hemvärnsbataljon.

 

 

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235