Grundläggande utbildning

Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundutbildning. Utbildningens längd beror på inriktningen och varvas med praktiska och teoretiska...

Soldat på Ing 2

Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat.

Officer och specialistofficer på Ing 2

I Försvarsmakten kan man tjänstgöra som officer, specialistofficer eller reservofficer.

Civil på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, information, hälsa och sjukvård, ekonomi, service,...

Praktisk information

Här hittar du praktisk information för besökare och nya medarbetare.

Fältarbetsdykare vid Ing 2

Fältarbetsdykarna har mångsidiga uppgifter både under och över vattenytan, bland annat rekognoscerar de för ingenjörförbandens brobyggare. De utför...