Ingenjörsoldater övar strid under Joint Challenge.

Soldat på Ing 2

Du kan tjänstgöra som soldat vid Ing 2, antingen som heltidsanställd eller deltidsanställd soldat. Göta ingenjörregemente är ett funktionsförband med...

GMU

Officer och specialistofficer på Ing 2

I Försvarsmakten kan man tjänstgöra som officer, specialistofficer eller reservofficer.

Civil på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, kommunikation, hälsa och sjukvård, ekonomi, service,...

Praktisk information

Här hittar du praktisk information för besökare och nya medarbetare.