GMU;Rekryter

Grundläggande utbildning

Vägen in i Försvarsmakten börjar med en militär grundutbildning. Utbildningens längd beror på inriktningen och varvas med praktiska och teoretiska...

Ingenjörsoldater övar strid under Joint Challenge.

Soldat på Ing 2

Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat.

GMU

Officer och specialistofficer på Ing 2

I Försvarsmakten kan man tjänstgöra som officer, specialistofficer eller reservofficer.

Civil på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, kommunikation, hälsa och sjukvård, ekonomi, service,...

Praktisk information

Här hittar du praktisk information för besökare och nya medarbetare.