Övning i ammunitionsröjning.

Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige. De ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk upp stället och ring polisen i stället.

Rekryter vid Ing 2 under den grundläggande militära utbildningen.

För arbetsgivare

Denna sida innehåller information till dig som är arbetsgivare. Det som vi framför allt vill informera om är vilka rättigheter och skyldigheter som...

Anhörigbesök vid regementets dag 2010.

För veteraner och anhöriga

Ing 2:s omhändertagande av sin personal ska grundas på en hel­hetssyn som inkluderar rekrytering, utbildning och träning före insatser men också...

Child and senior man holding green plant in hands. Ecology concept

Miljöarbetet vid Ing 2

Verksamheten vid Ing 2 präglas av hänsyn till miljön, vare sig vi planerar, övar eller utför insatser, detta gäller både i Sverige och utomlands.

Ing 2 fana.

Ing 2 historik

1873 Den 8 september anställs den första sappören i det kompani som senare blir Ing 2. 1875 Ett sappörkompani flyttas från...

I 12 och Ing 2 kamratföreningars fanor.

Kamratföreningar

Ing 2 kamratförening och I 12 kamratföreningar är två aktiva föreningar som arbetar för samhörighet och kamratskap.