För veteraner och anhöriga

Ing 2:s omhändertagande av sin personal ska grundas på en hel­hetssyn som inkluderar rekrytering, utbildning och träning före insatser men också uppföljning och stöd under insatser samt uppföljning efter insatser och anställning.

Anhörigbesök vid regementets dag 2010.
Anhörigbesök vid regementets dag 2010.
Foto: Stefan Söderberg

Vid Ing 2 finns en organisation för arbete med stöd till veteraner och anhöriga. Vår uppgift är att stödja vår egen personal som genomför internationella insatser och deras anhöriga. Vi stödjer före, under och efter en insats. De veteraner och anhöriga som vänder sig till Ing 2 får stöd i sina frågor och vägledning för eventuellt vidare kontakter.

Lokalt samarbetar Ing 2 med de samarbetsorganisationer som Försvarsmakten har överenskommelser med, Svenska Soldathemsförbundet, Invidzonen, Sveriges veteranförbund och våra lokala kamratföreningar.

Vi arbetar enligt Försvarsmaktens modell för arbete med veteraner och anhöriga. Läs mer.

Välkomna att kontakta Ing 2 med frågor och för vägledning. Veteran- och anhörigsamordnare vid Ing 2 är Kajsa Bonta.

Ing 2:s organisation för stöd till veteraner och anhöriga

Veteran- och anhörigsamordnare stödjer och vägleder de veteraner och anhöriga som hör av sig med frågor. Samverkar också med de stödorganisationer som beskrivs nedan.
HR-specialist rehabilitering stödjer chefer och enskilda i rehabiliteringsprocessen.
Försvarshälsan är vår företagshälsovård som med sina olika expertresurser tar aktiv del i arbetet. 
Särskilda kontaktpersoner utses för att stödja veteraner eller anhöriga efter särskild bedömning.

Göta ingenjörregemente - ING 2
Fakta Göta ingenjörregemente - ING 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat