Värnplikten har återigen införts i Sverige. Detta kommer att påverka alla unga kvinnor och män i landet. Majoriteten av de elever ni vägleder har fått, eller kommer att få, mönstringsunderlag inför en eventuell grundutbildning med värnplikt. Många gånger leder detta till funderingar och frågor.

För att informera om Försvarsmakten och besvara dessa frågor erbjuder vi föreläsningar och skolbesök. Vi besöker er gärna för att informera om den verksamhet som vi bedriver och berättar om Försvarsmaktens uppdrag, om mönstring, värnplikt, totalförsvarsplikt och olika karriärmöjligheter som finns. Försvarsmaktens värdegrund är en central del av all verksamhet vi bedriver. Därför grundar sig informationen vi presenterar i denna - vi arbetar ständigt mot en mer jämställd och jämlik organisation, vilken utgår från demokratiska principer.

Skolbesök

Vi besöker gärna skolor under den dagliga undervisningen där vi exempelvis kan föreläsa om Försvarsupplysning som en del av totalförsvarsinformationen i samhällskunskap. Utöver detta deltar vi även gärna vid speciella yrkesdagar, evenemang eller mässor som arrangeras av er skola.

Skolinformatörerna som kommer ut till er arbetar som soldater och har själva nyligen genomfört en grundutbildning med värnplikt. De besvarar frågor och delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter till eleverna.

Utifrån er skolas förutsättningar ser vi över vad för typ av aktivitet vi genomför. Bland annat erbjuder vi:

  • Föreläsningar
  • Seminarium
  • Idrottslektioner
  • Deltagande på yrkes- och gymnaisemässa
  • Informationsbord (finns tillgängliga på skolan för att prata med elever, exempelvis i en kafeteria)

Är ni intresserade av ett skolbesök? Kontaktuppgifter finner du längre ner.

Prao

Är du intresserad av prao? Läs mer under prao.

Kontakt för skolar

Har du, eller eleverna vid din skola frågor eller funderingar om Försvarsmakten? Tveka inte att mejla oss på skolkontakt-jonkoping@mil.se.

Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat