Kontakta göta ingenjörregemente, Ing 2

  • Förkortning: Ing 2
  • Telefon: 0381 - 180 00
  • E-post:
  • Adress: Box 1002
  • Postnummer: 575 28
  • Ort: Eksjö
  • Besöksadress: Lunnagårdsvägen 2

Kontaktpersoner på Göta ingenjörregemente

Michael Ginér

Regementschef, Överste
Telefon: 0381-180 00
E-post:
Regementschef Michael Ginér

Maddelena Lago

Kommunikationschef
Telefon: 0381 - 184 11
E-post:
Kommunikationschef Göta ingenjörregemente Maddelena Lago

Martina Gustafsson

Kommunikatör
Telefon: 0381-186 85
E-post:
Kommunikatör Göta ingenjörregemente Martina Gustafsson

Kajsa Bonta

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 0381-180 94
E-post:
Ing 2:s rekryteringskoordinator Kajsa Bonta.

Sofia Johnsson

Rekryteringskoordinator
Telefon: 0381-188 26
E-post:
Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat