Kontakta göta ingenjörregemente, Ing 2

Göta ingenjörregemente

 • Förkortning: Ing 2
 • Telefon: 0381 - 180 00
 • E-post:
 • Adress: Box 1002
 • Postnummer: 575 28
 • Ort: Eksjö
 • Besöksadress: Lunnagårdsvägen 2

Kontaktpersoner på Göta ingenjörregemente

Michael Ginér

Regementschef, Överste
Telefon: 0381-180 00
E-post:

Maddelena Lago

Informationschef
Telefon: 0381 - 184 11
E-post:

Maria Hedbrant

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 0381-180 48
E-post:

Kajsa Bonta

Rekryteringskoordinator
Telefon: 0381-180 94
E-post:
Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
 • Förkortning: Ing 2
 • Ort: Eksjö
 • Yrkesofficerare: 203
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
 • Civilanställda: 29
 • Reservofficerare: 235