Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige. De ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk upp stället och ring polisen i stället.

Foto: Maddelena Lago

Polisen kan i sin tur begära hjälp från Försvarsmakten, vars specialutbildade ammunitionsröjare från bland annat Ing 2 tar hand om fynden på ett säkert sätt. De flesta fynd visar sig vara ofarliga, men det krävs en expert för att bedöma det.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235