För arbetsgivare

Denna sida innehåller information till dig som är arbetsgivare. Det som vi framför allt vill informera om är vilka rättigheter och skyldigheter som den militära personal som inte tjänstgör hos oss dagligen har (deltidstjänstgörande personal, hemvärnssoldater, vissa tidsbegränsat anställda samt rekryter). Vi vill också peka på de fördelar det finns att anställa personal som tjänstgör eller har tjänstgjort hos oss. Se länk nedan.

Foto: Maddelena Lago
Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 500
Så har vi räknat