För arbetsgivare

Denna sida innehåller information till dig som är arbetsgivare. Det som vi framför allt vill informera om är vilka rättigheter och skyldigheter som den militära personal som inte tjänstgör hos oss dagligen har (deltidstjänstgörande personal, hemvärnssoldater, vissa tidsbegränsat anställda samt rekryter). Vi vill också peka på de fördelar det finns att anställa personal som tjänstgör eller har tjänstgjort hos oss. Se länk nedan.

Rekryter vid Ing 2 under den grundläggande militära utbildningen.
Rekryter vid Ing 2 under den grundläggande militära utbildningen.
Foto: Maddelena Lago
Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat