Fältarbetsdykare vid Ing 2

Fältarbetsdykarna har mångsidiga uppgifter både under och över vattenytan, bland annat rekognoscerar de för ingenjörförbandens brobyggare. De utför uppdrag i insjöar, strömmande älvar och längs kusterna.

Fältarbetsdykare under övning på Gotland.
Fältarbetsdykare under övning på Gotland. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Fältarbetsdykarna förbereder sig för ett dykningsuppdrag under utbildning på Gotland.
Fältarbetsdykarna förbereder sig inför ett dykuppdrag vid utbildning på Gotland. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Fältarbetsdykarna förbereder sig för ett dykningsuppdrag under utbildning på Gotland.
Fältarbetsdykarna förbereder sig inför dykuppgift i vattnet runt Gotland. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

Fältarbetsdykarna arbetar i små grupper, som ofta rycker fram helt ensamma för att rekognoscera. I arbetet ingår att undersöka möjliga färdvägar och se om det finns hinder som måste röjas bort eller om broar måste byggas. Om vägen korsar ett vattendrag ska strändernas bärighet och eventuella hinder på botten undersökas.

Andra uppgifter kan vara att förbereda en hamn för landstigning. Undervattensarbete ned till 40 meters djup förekommer, ibland med svetsar, borrar och skärutrustning.

Jobbet som fältarbetsdykare är varierande och ställer krav på god fysik. Tjänsten ger många möjligheter till träning och utmaningar som utvecklar både fysisk och mental styrka. Utbildningen till fältarbetsdykare sker under militär grundläggande utbildning på 11 månader.

Vill du veta mer? Kontakta då Anders Walhjalt via anders.walhjalt@mil.se.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat