PRAO vid Ing 2

Prao är ett tillfälle för intresserade ungdomar att lära sig mer om Försvarsmaktens verksamhet genom att besöka ett av Försvarsmaktens förband. Vid Göta ingenjörregemente, Ing 2, erbjuder vi individer på högstadiet och gymnasiet möjlighet att prova på olika moment under en veckas tid.

Prao-veckan vid Göta ingenjörregemente syftar till att ge en inblick i armén och specifikt vårt förbands verksamhet. Prao-elever behöver inga förkunskaper utan kommer under veckan få insyn i en soldats vardag och vad det innebär att jobba i Försvarsmakten. Under veckan får prao-eleverna prova på att bära uniform och lösa uppgifter tillsammans med nya kamrater. Eleverna får övernatta på logement, måltider serveras och personal finns med eleverna dygnet runt för en rolig, lärorik och utvecklande prao-vecka.

När och hur?

Göta ingenjörregemente erbjuder endast prao vid två utvalda veckor per år, en utvald vecka på vårterminen avsedd för gymnasieelever årskurs 1-2 och en utvald vecka på höstterminen avsedd för högstadieelever årskurs 9. Inför varje prao-vecka skickar vi ut information till skolorna och det är också via skolan som du ansöker om prao hos oss. Ansökningar till prao behandlas endast när ansökan är öppen.

Prao under 2023

Under höstterminen kommer förbandet erbjuda högstadieelever årskurs 9 prao under vecka 46. Information är skickad till studie- och yrkesvägledare vid skolor i Jönköpings län.

Andra möjligheter att besöka oss

Under år 2023 finns det som ungdom över 15 år andra möjligheter att få insyn i Försvarsmakten och verksamheten vid Göta ingenjörregemente. Försvarsutbildarna kommer att erbjuda tre tillfällen för ungdomar att ta del av ny kunskap, gemenskap och utmaningar inom både försvar och krisberedskap.

Unde år 2023 erbjuder Försvarsutbildarna följande prova-på-kurser vid Göta ingenjörregemente där det inte krävs förkunskap:

6-8 oktober - Military Weekend (sista anmälningsdag 6 september)

Göta ingenjörregemente - Ing 2
Fakta Göta ingenjörregemente - Ing 2
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 400
Så har vi räknat