Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Helikopter 9 flyger igen 24 september 200714:21

På måndagen återupptogs flygverksamheten med helikopter 9-systemet i Försvarsmakten.

Nu går det att ladda ner publikationer igen 23 september 200721:03

Det är nu möjligt att ladda ner publikationer från mil.se igen.

Trosspluton rycker ut vid stort vägbygge 21 september 200717:47

Den svenska trossplutonen i Kosovo genomför just nu den största vägreparationen sedan missionen startade. Försörjningsleden till den svenska relästationen C2 blir totalrenoverad med hjälp av enhetens...

"Ingångsvärdena klarnar" 21 september 200713:10

Med anledning av regeringens budgetproposition utger överbefälhavare Håkan Syrén i dag ett nyhetsbrev. Här kommenterar han sommarens debatt, diskussioner om materielens roll i insatsförsvaret och de...

ÖB: Vi står inför en stor förändring 20 september 200722:00

- Vi har just börjat analysera vad det här innebär för Försvarsmakten. Klart är att vi står inför en stor förändring och att det finns ett omfattande omplaneringsbehov.

Sverige anmäler beredskapsförband 20 september 200721:54

Regeringen beslutade på torsdagen att anmäla ett antal militära förband till FN:s och Natos styrkeregister.

Helikoptrar till NBG försenade 20 september 200721:19

Leveransen av helikoptrar till Nordic Battlegroup har försenats.

Personal till Sudaninsats sökes 20 september 200717:12

Försvarsmakten upprättar nu det förband som ska ingå i en eventuell insats i Sudan vid årsskiftet. Är du intresserad att ingå i förbandet kan du söka här.

Tolgfors: Satsning på internationella insatser 20 september 200710:59

- Jag är glad att kunna presentera en budget med ambitionshöjningar inom viktiga områden som krisberedskap och det svenska engagemanget i internationella insatser.

Miljardbesparingar aviseras i budgeten 20 september 200710:24

Försvarsmakten ska spara 350 miljoner på materielsidan nästa år, enligt regeringens budgetproposition. Kommande år vill regeringen skära ytterligare. En särskild grupp ska samtidigt ta fram underlag...

Kartkunskap för utlandsstyrkan 17 september 200714:58

Åtta civila har genomfört utbildningen och ska nu ut Kosovo och i Afghanistan. Utbildande enhet är GEO SE som tillhör Lantmäteriverket men som främst arbetar för Försvarsmakten.

Soldater övar med FN 17 september 200713:15

Värnpliktige bevakningssoldaten Oskar Tilly står mitt i en övning som soldat i internationell tjänst. Han och kollegorna har precis stoppat två vita bilar med FN-personal.

Omkomna helikopterförare hedrades vid ceremoni 14 september 200715:51

De fyra officerarna som omkom vid helikopterolyckan i tisdags, hedrades på torsdagen vid en ceremoni i Kallinge kyrka.

Besök i öknen 14 september 200715:12

I 40-gradig värme besökte under tisdagen arméinspektören, generalmajor Sverker Göranson, det svenska förbandet i övningen Bold Quest i USA. Förbandet, som består av cirka 50 personer, övar vid...

ÖB vid misstänkt massgrav 12 september 200714:46

En misstänkt massgrav har avslöjats cirka 15 kilometer söder om den svenska campen i Mazar-i-Sharif i Afghanistan.