Tjockt pansar räcker inte som skydd

Pansar skyddar – men inte alltid. En nära relation med befolkningen är också viktig.– Det är relationen med den afghanska befolkningen som är vårt viktigaste skydd och genom att vara överallt får vi deras förtroende. Är vi överallt kan vi dessutom få mer information som leder till bättre riskbedömning, säger överste Torbjörn Larsson, tidigare chef för den fjortonde Afghanistanstyrkan.

Relationen med den afghanska befolkningen är vårt viktigaste skydd, säger överste Torbjörn Larsson, tidigare chef för den fjortonde Afghanistanstyrkan. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Torbjörn Larsson.
Torbjörn Larsson. Foto: Försvarets bildbyrå
Torbjörn Larsson. Foto: Försvarets bildbyrå

Vid våra missioner utomlands är säkerheten för egen personal är mycket högt prioriterad. Den säkerheten byggs på olika sätt. Egenskaperna hos fordon är ett av dem.
Men tjockt pansar är inte i varje läge det bästa skyddet.
– Om vi stänger in oss i slutna fordon kan vi uppfattas som ett hot och tappa befolkningens förtroende, säger Torbjörn Larsson.

På vissa vägar i Afghanistan är det dessutom omöjligt att ta sig fram med tunga fordon.

Kombinationen mellan rätt fordon och syftet med en viss operation är viktigt i planeringen. Till exempel krävs variation i uppträdandet som styrs av behovet att få kontakt.
– I våra uppgifter ingår att verka för en högre säkerhet i Afghanistan. Det innebär att vi måste agera i områden med förhöjd risk. I en del områden motverkas säkerhetsarbetet av kriminella grupper och andra beroende på att deras maktposition och verksamhet inte ska försvagas utan kunna fortsätta. I dessa områden far oftast den normala befolkningen illa och det är då särskilt viktigt att vi inte sviker dem utan agerar där för att de ska tro på en framtid, fortsätter han.

Andra länder kan ha mycket stort antal bepansrade fordon och ändå lida omfattande förluster. För Sverige är en del av säkerhetstänkandet att variera det materiella skyddet.
– En av anledningarna till att vi har haft så få incidenter kan ha att göra med att vi är så närvarande bland befolkningen, säger överste Larsson.

– Man får fråga sig vad vi gör där, är det bara för att vara där och skydda oss själva eller är det för att ha en nära relation med befolkningen och hjälpa dem?, menar han.
– Rent generellt tycker jag att det är bra att vi får dit mer fordon. Om vi får ett bättre skydd kan vi bli mer effektiva och ge oss in i situationer med en större risk.