Avslutningsceremoni för värnpliktiga

På tisdagen var det avslutningsceremoni för de inneliggande värnpliktiga vid SkyddC.

– Soldater! Jag ska börja med att säga tack! Tack för ett väldigt bra jobb! Vi har ju mötts några gånger under er tid här och varje gång i snö, kyla eller regn. Varje gång har jag slagits över den entusiasm ni visat. När ni häromdagen vårdade materiel till långt in på kvällarna var det besked ni gav mig: Nej, det är inte tråkigt, det är dystert. Dystert för att det nu är över.

Så inledde överstelöjtnant Michael Magnesten dagens avslutningsceremoni för värnpliktiga vid Swea kompani. Efter tal, musik av Hemvärnets musikkår och parad för fanan var det tid för utdelning av värnpliktsmedaljen "För Rikets Försvar". Medaljen utgör ett bevis att soldaten fullgjort värnplikten med godkända betyg. Under ceremonin utdelades också ett antal idrottspriser samt utmärkelser för "Bäste kamrat", "Bäste motorman" och "Bäste soldat".

– Som sag, tack för goda insatser och gott kamratskap. Jag hoppas att några av er fortsätter och börjar en officersbana. På återseende, någonstans, någongång.

Med dessa ord avslutades ceremonin och nu återstår endast en dag i "gröna kläder" innan det är dags för muck.