En skola för framtiden

Framtidens befäl inom ledning, samband och telekrig finns på Ledningsskolan i Enköping. Här utbildas officerare och specialister för att kunna verka både i internationella insatser och på hemmaplan.

Blivande officerarna Mohammed Al-Hakim och Andreas Johansson utbildas vid Ledningsskolan i Enköping. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Patrik Lander utbildar på ett radiosystem som används för att olika myndigheter, såsom polisen och försvaret, ska kunna kommunicera med varandra.
Patrik Lander utbildar på ett radiosystem som används för att olika myndigheter, såsom polisen och försvaret, ska kunna kommunicera med varandra. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten
Patrik Lander utbildar på ett radiosystem som används för att olika myndigheter, såsom polisen och försvaret, ska kunna kommunicera med varandra. Foto: Sofie Tedenstad/Försvarsmakten

Ledningsskolan i Enköping har två huvuduppgifter. Den ena är grundläggande officersutbildning. Varje år kommer elever till Enköping för att utbilda sig inför en framtida anställning i Försvarsmakten. Den andra delen består av yrkes- och befattningskurser för dem som vill vidareutbilda sig inom ledning, samband och telekrig. Här finns både militära och civila elever från olika förband i Sverige. Även bland lärarna finns en blandning av militär och civil personal.

Runtom i salarna på Ledningsskolan pågår utbildning på många olika tekniska system. I ett av rummen finns Patrik Lander, som förbereder en utbildning han ska genomföra på radiosystemet Rakel. Det är ett system som används för att kommunicera med polis, räddningstjänst och andra myndigheter.
– Det kan användas både i vardag och krig. Jag ska utbilda personal i hela Försvarsmakten, som i sin tur blir instruktörer på sina förband, säger Patrik Lander.

Ledning och samband

I salen bredvid har en grupp blivande officerare utbildning på en militär kortvågsradio som främst används i internationella insatser. En av dem heter Mohammed Al-Hakim. Hans mål är att kunna arbeta som officer inom ledning och samband i framtiden.
– När jag kom hit var jag helt ny på de här sakerna, men nu har jag kommit in i det. Vi läser alla kurser från grunden så man har en bra chans att hänga med, säger han.

Tillsammans med Mary Boqvist och Andreas Johansson håller han just nu på med en praktisk radioövning. Det är många sladdar att hålla reda på men gruppen diskuterar och resonerar tillsammans om hur de ska hantera radion.
– De praktiska övningarna är viktiga för det är ju det vi kommer att göra sen, säger Mohammed Al-Hakim.

Framför en dator i en annan sal sitter Urban Johansson, som är lärare i datakommunikation. Han är reservofficer men har fram tills nu arbetat i det civila med bland annat programmering.
– Jag såg en öppning här och tog den. Jag trivs bra, säger han.

System från grunden

Just nu utbildar Urban och hans kollegor personer som ska kunna arbeta med datakommunikation i internationella insatser.
– Vi är inriktade på nästa Nordic Battlegroup, som Sverige ska ställa till EU:s förfogande 2011. Våra elever ska kunna ansvara för datakommunikationen och lär sig därför att bygga upp ett fungerande system från grunden.

Vissa salar gapar dock tomma. Eleverna på utbildningen för specialistofficerare är nämligen just nu på en resa till Bosnien som ett led i sin utbildning. Där ska de få en bild av hur det kan se ut i ett konfliktområde. När alla är på plats finns cirka 40 elever vid skolan, en siffra som varierar från år till år.