Årligt samverkansmöte med supportgrupperna

Flygvapnet har uppgiften att stötta de tjeckiska samt ungerska flygvapnen med Gripenkompetens. Av detta skäl finns i varje land en supportgrupp.

Christer Nilsson, F7:s processledare export Per Arntsberg och Robert Johannesson. Foto: Håkan Brandt/Försvarsmakten

Supportgrupperna vid Čáslav i Tjeckien och Kecskemét i Ungern leds från Skaraborgs flygflottilj. Årets samordningsmöte omfattade möte med representanter från såväl projektledningen vid Försvarets Materielverk som Högkvarterets personalsektion för utlandsstationerad personal.

Supportgrupperna i respektive land stöttar introduktionen av Gripen och omfattar en tioårsperiod. I början av perioden är respektive personalstyrka runt 15 personer för att sjunka ner till fem i slutet.

Årets möte hade fokus mot det personalutbyte som ska ske sommaren 2009. Rekrytering är en viktig uppgift. Uppgiften är inte helt lätt eftersom det finns ett generellt underskott på flygtekniker i flygvapnet. Respektive kontrakt löper över två till tre år. De tjänster som kan sökas kommer att finnas utlysta vid årsskiftet. Båda supportgruppscheferna var på plats och konstaterade att det inte alltid har varit lätt att hitta de som kan tänka sig en så pass lång utlandstjänstgöring men att personalen efter att ha verkat ett tag i respektive land önskat förlänga stationeringen.

Nästa år när motsvarande möte genomförs kommer tre länders supportgruppschefer att finnas representerade då supportgruppen i Thailand kommer att vara under uppbyggnad. De konstaterade också att det sociala livet snabbt faller på plats för familjerna och svenskarna överlag känner sig välkomna. Båda grupperna bor i orter med runt 100 000 innevånare.

Major Robert Johannesson tryckte på att från Tjeckien där han tjänstgör så kan man köra hem till trakterna av Såtenäs på en dag. Major Christer Nilsson som försvarar de ungerska färgerna pekade då på att det i och för sig var dubbelt så lång till hans arbetsplats i Ungern men att han därifrån på fyra till fem timmar med bil kan nå den vackra Kroatiska kusten.

Christer pekade också på att han framför sig har att etablera kontakt med den svenska personalen i HAW (Heavy Airlift Wing) som nu är i startfasen på den ungerska flygbasen Papa som bara ligger 18 mil från Kecskemét.

Både Robert och Christer är mycket positiva till att de valt att prova på tjänstgöring utomlands. Vi och våra familjer har fått tillfälle att prova på för oss nya både civila som militära strukturer såväl som kulturer.