Träning för skydds skull

Patric och hans pluton ur skyttekompaniet, Rifle Coy, genomförde häromdagen en Live Firing Exercise, det vill säga en skjutövning. Detta då det är mycket viktigt att man bibehåller den höga standard som man fått genom utbildningen hemma i Sverige.

Spårljusen syntes över skjutfältet på Camp Mike Spann Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten
Mikael Kilén, tillhörande Rifle Coy är koncentrerad på sin uppgift
Mikael Kilén, tillhörande Rifle Coy är koncentrerad på sin uppgift Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten
Vagnarna i observationsställning medan mörkret sänker sig över skjutfältet
Vagnarna i observationsställning medan mörkret sänker sig över skjutfältet Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten
Skytten lämnar klartecken till nästa vagn för framryckning
Skytten lämnar klartecken till nästa vagn för framryckning Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten
Mikael Kilén, tillhörande Rifle Coy är koncentrerad på sin uppgift Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten
Vagnarna i observationsställning medan mörkret sänker sig över skjutfältet Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten
Skytten lämnar klartecken till nästa vagn för framryckning Foto: Jonas Gustafsson/Försvarsmakten

"Dagen började med en samling av hela plutonen på flaggplan, vi gjorde oss i ordning för patrull till Camp Mike Spann för LFX, live firing exercise.

All verksamhet utanför Camp Northern Lights räknas som skarp verksamhet, det vill säga högsta beredskap, så som vanligt gavs det en ordergivning om läget, vad vi ska göra, marschordning samt vad vi göra om något händer på vägen.

ROE- Rules of Engagement. Skjutövningen var att likna ett tänkt scenario från Afghanistan där en pluton under patrullering hamnar i en sammanstöt i en by. Byn utgjordes under övningen av diverse skjutvallar av sand och grus, orangea koner. Man hade även monterat en dörr med uppbyggd väg för att det ska vara så realistiskt som det går att vara på en skjutbana som ligger mitt ute i öknen. Kompaniledningen tillsamman med huvudförrådet hade lagt ner stor möda på scenografin.

Alla soldater i plutonen tog övningen på största allvar. Skulle det hända att man är tvungen att öppna eld så är det inte bara att skjuta in i en by där det finns några få insurgenter/kriminella eller liknande. Det finns ju ofta ett stort antal civila som man måste ta hänsyn till, dessa figurer var då utmärkta som vitfärgade mål och skulle med andra ord inte beskjutas.

Att träna inbrytning i ett ”compound” under dessa förhållande ställer stora krav på soldaterna som lösa uppgiften, så att inte oskyldiga personer skadas eller dödas.

Vad hände då under övningen? Det gjordes totalt tre genomföranden varav det första var under dagsljus, nummer två i skymning/mörker och det sista i becksvarta natten. Mörkerhjälpmedel utnyttjades, både Mono T, laser-pek, vapenlampor samt stridsfältbelysning med hjälp av närlys, lyspistol och GRG lys. Plutonen var mycket nöjd efter skjutningarna där vi fick repetera våra kunskaper efter utbildningen hemma i Sverige.

AAR – After Action Review. Efter varje genomförande utfördes en utvärdering på grupp- och plutonsnivå, vad man kallare en After Action Review. Vad man var bra på, vad man ska fortsätta med samt vad kan man förbättra."

Patric Rasmussen
Rifle Coy