FS16 tar över i Afghanistan

En blåsig och lite mulen eftermiddag överlämnade överste Bengt Alexandersson, chef för FS15, fanan och därmed även chefsskapet för det svenska ansvarsområdet till efterträdaren, FS16:s chef överste Håkan Hedlund.

Överste Bengt Alexandersson överlämnar chefsskapet till överste Håkan Hedlund. Foto: Maria Dupont/ Försvarsmakten
Mediauppbådet var lika stort som intresset för ceremonin.
Mediauppbådet var lika stort som intresset för ceremonin. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Den svenska fanan vajade stolt i den afghanska vinden.
Den svenska fanan vajade stolt i den afghanska vinden. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Överste Håkan Hedlund, Commanding Officer för PRT Mazar-e Sharif, avslutade ceremonin på Camp Northern Lights.
Överste Håkan Hedlund, Commanding Officer för PRT Mazar-e Sharif, avslutade ceremonin på Camp Northern Lights. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Mediauppbådet var lika stort som intresset för ceremonin. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Den svenska fanan vajade stolt i den afghanska vinden. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten
Överste Håkan Hedlund, Commanding Officer för PRT Mazar-e Sharif, avslutade ceremonin på Camp Northern Lights. Foto: Maria Dupont/Försvarsmakten

Många hade samlats på flaggplan på Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan för att närvara vid Transfer of Authority. Ett stort antal gäster hade hörsammat inbjudan. Även den presskonferens som anordnades före ceremonin var välbesökt.

Själva ceremonin innehöll bland annat parad för fanan, Skaraborgs regementes marsch, Västerbottens regementes marsch och som traditionen för FS 15 sig bör, Andra Stridsgruppens marsch på säckpipa.

Commander RC North (Regional Command North), brigadier general Jürgen Weigt, höll ett tal där han ville understryka vikten av svensk närvaro i Afghanistan. Han framhöll även det goda rykte som de svenska soldaterna har.

Bengt Alexandersson vände sig både till FS 16 som till FS 15 i sitt tal. Han talade om vikten av kontinuitet och att även om det ibland kan kännas som om att man endast tar ett litet steg framåt så med många men små steg kan man komma långt.

Efter att Håkan Hedlund officiellt tagit kommandot över PRT (Provincinal Reconstruction Team) Mazar-e Sharif berömde han det arbete som överste Alexandersson och hans soldater utfört. Han berättade även att den gästfrihet som han hört talas så mycket redan hade införlivats och att den uppgift som han och hans soldater har framför sig tas på allra största allvar.

Med stark och stadig stämma avslutar CO (Commanding Officer) PRT Mazar-e-Sharif Håkan Hedlund övergången mellan FS15 och FS16 med: "I assume command. Jag tar befälet."