Läkare ska lockas till utlandstjänst

Utan läkare och sjuksköterskor ingen insats. Därför söker Försvarsmakten sjukvårdspersonal både till utlandsstyrkan och inför Nordic Battlegroup 2011.– Vi behöver erfarenhet och kompetens i kombination med bra fysik och vilja att leva och verka i andra miljöer, säger Lennart Bengtsson, chef för Försvarsmedicincentrum.

Sjukvårdsutrustad pansarterrängbil i det svenska ansvarsområdet i Afghanistan. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Svensk sjukvårdspersonal i Afghanistan.
Svensk sjukvårdspersonal i Afghanistan. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten
Svensk sjukvårdspersonal i Afghanistan. Foto: Lennart Hammarstrand/Försvarsmakten

Försvarsmedicincentrum genomför en stor rekryteringssatsning i samband med Riksstämman för läkare som hålls på Svenska mässan i Göteborg onsdag till fredag.

Utlandsstyrkan

Försvarsmedicincentrum ansvarar bland annat för rekryteringen av hälso- och sjukvårdspersonal till utlandsstyrkan och registerförband, inklusive den svenskledda europeiska snabbinsatsstyrkan, Nordic Battlegroup.

Vissa grupper av medicinsk personal är det extra svårt att få tag på. Det handlar bland annat om kirurger och anestesiläkare. Dessutom behövs sjuksköterskor med inriktning ambulans eller anestesi med fullgjord värnplikt som ska tjänstgöra i de så kallade MOT-teamen (Military Observation Team).

Kirurgitropp

Tillsammans med Trängregementet i Skövde bygger Försvarsmedicincentrum upp en kirurgitropp i mässhallen och bemannar den med sjukvårdspersonal. I tälten kan två operationer ske samtidigt. Besökarna kan också bekanta sig med en sjukvårdspansarterrängbil som använts i Tchad, Kosovo och Afghanistan. Dessutom visas simulatordockan SimMan, som kan simulera olika medicinska tillstånd. Vidare arrangerar Försvarsmakten tre olika föredrag.

– Vi hoppas kunna väcka deltagarnas intresse att vilja arbeta i utlandsstyrkan och i kommande Nordic Battlegroup. Medicinalpersonalen behövs för att våra förband ska kunna lösa sina uppgifter, säger Lennart Bengtsson.