Stridsfordon 90 till Afghanistan

Svensk trupp har vid två tillfällen beskjutits med raketgevär i Afghanistan. Det framkommer i arméinspektören Berndt Grundeviks analys av händelserna den 7 och 8 november då svenska soldater blev beskjutna i norra Afghanistan. Grundevik rekommenderar nu Försvarsmakten att bland annat sätta in stridsfordon 90 i Afghanistan.

Stridsfordon 90 i ökenmiljö under övning i USA. Foto: Mikael Karlsson

Försvarsmakten har de senaste veckorna redovisat att händelserna ligger inom den hot- och riskbedömning som den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten tidigare genomfört.
– I egenskap av taktisk chef så anser jag att det har blivit mer riskfyllt. Dock vill jag vara tydlig med att det är min uppfattning och att när rapporten nu färdigställts behöver den också analyseras djupare av Försvarsmaktens underrättelsetjänst, säger generalmajor Berndt Grundevik.

Efter händelsen den 7 november har tomhylsor av typen 7.62x39 mm  och en RPG-granat, det vill säga granat till raketgevär, hittats på avskjutningsplatsen.
– Minst en, men troligen två eller tre RPG-granater har avfyrats vid det tillfället. Bedömt två-tre explosioner hördes även den 8 november, vilket framkommit i intervjuer och vittnesmål. Eftersom drivpaketet till ett RPG senare hittades cirka 300 m från platsen där eldöverfallet skedde så bedöms explosionerna vara eldgivning från raketgevär, säger Berndt Grundevik.

En av soldaterna, fordonschefen, upptäckte dagen efter den 7 november i samband med att han duschade att det fanns millimeterstora märken av splitter på höger arm och på huvudet. En soldat som satt till vänster i baksätet öppnade eld genom fönstret och träffade dörrkarmen. Troligtvis har splitterfragment från egna kulan träffat fordonschefen.

Under hösten har Försvarsmakten analyserat fordonsbeståndet i Afghanistan. Möjligheterna att omsätta materiel som tidigare planerats för insatsen har granskats.
– För att ytterligare förbättra möjligheterna till balanserad verkan och skydd bör fler splitterskyddade fordon tillföras. Dessutom bör minst tre stridsfordon 90 tillföras för att ha ytterligare handlingsfrihet. Detta innebär att det bör finnas splitterskyddade fordon till alla enheter som ett förstahandsalternativ, säger Berndt Grundevik.

Försvarsmakten har tidigare redovisat behovet av att förbättra underrättelseförmågan i Afghanistan.
– För att ytterligare öka vår förmåga att inhämta underrättelser dygnet runt så bör ett lätt UAV-system, det vill säga en liten obemannad flygfarkost, omgående skickas till Afghanistan för att prövas och utvärderas. Förberedelser för detta pågår.

Grundeviks rapport bygger på intervjuer, platsundersökningar och undersökning av upphittad materiel. Två före detta chefer i Afghanistan ska senast i mitten av december ge förslag på hur verksamheten i Mazar-e-Sharif kan utvecklas ytterligare.