Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

Bombattentat i Mazar-i-Sharif 1 september 200719:15

Inga svenska soldater fanns i närheten när ett bombattentat genomfördes kl 20 lokal tid, ca 17.30 svensk tid, i centrala Mazar-i-Sharif, det vill säga i samma stad som huvuddelen av den svenska...

Sökes: Personal till ingenjörförband 31 augusti 200714:41

Försvarsmakten söker personal till den planerade FN-insatsen i Sudan.

Försvarets tolkskola firar 50 år 31 augusti 200714:29

Femtioårsjubilerande tolkskolan firar lördagen den 1 september, med seminarier och högtidsmiddag på Uppsala slott. I dag utbildar skolan ett sextiotal elever i sammanlagt fem olika utbildningar....

Norsk-svenskt samarbete på bred front 31 augusti 200713:37

Samverkan över nationsgränserna för effektivare försvarslösningar. Det är syftet med den studie som i dag läggs fram av ÖB Håkan Syrén och hans norske kollega försvarschef Sverre Diesen.

HMS Sundsvall kommer hem efter FN-uppdrag 31 augusti 200711:43

Den 1 september anländer korvetten HMS Sundsvall till Skeppsbron i Stockholm där en hemkomst- och medaljceremoni kommer att genomföras. Efter ceremonin finns möjlighet till pressvisning ombord.

Sverige och Norge kan vinna på försvarssamarbete 31 augusti 200708:36

Tillsammans kan Sverige och Norge utveckla en ny modell för ömsesidigt förstärkande militärt samarbete anpassat till dagens och morgondagens krav.Det skriver ÖB Håkan Syrén och Norges försvarschef...

Bildspel från Afghanistan 30 augusti 200715:34

Den nuvarande svenska styrkan i Afghanistan har nu varit på plats i fem månader. I det här bildspelet återfinns bilder på svenska soldater, afghanska miljöer och människor. Det bilderna har gemensamt...

Svenskar övar i 45-gradig värme 30 augusti 200711:32

I 45-gradig värme övar svenska soldater och officerare just nu i Mojaveöknen i Kalifornien. - Värmen påverkar oss betydligt mer än väntat, säger Ove Grönlund, ledare för den svenska enheten.

Han kollar så att fordonen är krigsvärdiga 30 augusti 200710:11

Bengt Andersson är militär besiktningsman och ansvarar för att kontrollera ungefär 200 olika fordon under KS15:s mission i Kosovo. - Är inte vi och våra egna fordon trafiksäkra misslyckas vi med...

Satsning på reservofficerarna 30 augusti 200708:40

En ny avdelning med uppgift att sörja för rekryteringen av reservofficerare håller på att skapas i Försvarsmaktens högkvarter. Nu letar personalavdelningen efter en chef som ska leda verksamheten och...

"Nu är försvaret färdigbantat" 29 augusti 200713:19

- Den kommande budgetneddragningen kommer att nödvändiggöra en omavvägning. Om det skruvas i resurserna, då måste det också självklart skruvas i uppgifterna, sa överbefälhavaren Håkan Syrén när han i...

Förbanden ska spara 180 miljoner 28 augusti 200715:00

För att klara de ekonomiska ramarna för 2007, måste förbanden spara omkring 180 miljoner kronor. - Det ekonomiska läget i Försvarsmakten är mycket ansträngt, säger Göran Mårtensson, chef för...

Livsviktig övning i första hjälpen 28 augusti 200713:29

Skillnaden mellan liv och död för en soldat i NBG kan vara hur mycket kamraten kan om första hjälpen. Soldaterna på NBG:s logistikenhet får lära sig att lägga tryckförband, göra fria luftvägar och...

Försvaret beställer inte materiel 27 augusti 200715:08

Försvarsmakten genomför begränsningar i sina materielbeställningar. Orsaken är det osäkra läge som uppstått i samband med diskussioner kring budgetpropositionen.

Svenska soldater ökar säkerheten 27 augusti 200709:30

Svensk personal samarbetar sedan en tid tillbaka med afghansk polis för att öka säkerheten på motorvägen i norra Afghanistan. -Vår uppgift är att förstärka den afghanska motorvägspolisen med både...