Aktuellt från Försvarsmakten

Försvarsmakten övar mycket och på många ställen. Det är vårt sätt att hela tiden utveckla och stärka vår förmåga, så att vi klarar att upprätthålla den militära beredskap som regering och riksdag har beslutat om.

Vi har också ständigt pågående internationella engagemang i form av insatser av olika slag. 

Det händer med andra ord mycket inom myndigheten som är värt att berätta om för allmänheten. Därför publicerar vi här löpande artiklar och notiser som ger dig uppdaterad information om det senaste inom Försvarsmakten. 

God arbetsmiljö på Värnpliktsnytt 29 oktober 200718:34

Arbetsmiljön på tidningen Värnpliktsnytt är god, och ledningen av redaktionen fungerar bra. Det fastslås i den utredning som Försvarsmakten gjort med anledning av ett anonymt brev ställt till ÖB.

Försvarsutskottet på besök 29 oktober 200710:27

Under sommaren har tre av fem delegationsmedlemmar bytts ut. Nya på plats är operationsofficer Alf Norbäck, stf delegationschef Ulf Ohlsson och sekreterare Johan Larsson.

Rekryteringssidor uppdaterade 26 oktober 200712:36

Samtliga sökbara befattningar i Utlandsstyrkan finns nu utlagda på mil.se. Tidigare har befattningar i Sudan, SU02, och observatörstjänsterna OB25, saknats under rekryteringssidorna till följd av...

Personalbrist i transportflyget 26 oktober 200709:00

Transportflyget har en viktig roll i Nordic Battlegroup. Fyra Herculesplan från Skaraborgs flygflottilj har avsatts för NBG-transporter. Men personalläget är ansträngt, och vid en insats kommer annan...

Krans till stupade kollegors minne 25 oktober 200718:04

På FN-dagen onsdagen den 24 oktober högtidlighölls minnet av officerarna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist, de svenska soldater som senast stupat i stridshandling när de arbetat internationellt...

Allvarligt tillbud med Gripen 25 oktober 200715:31

Ett JAS 39 Gripen var den 3 oktober nära att kollidera med ett civilt passagerarflygplan söder om Oskarshamn.- Vi ser mycket allvarligt på händelsen, säger Johan Svetoft, central flygchef i...

Lång närvaro i Bosnien avvecklas 25 oktober 200714:29

I april nästa år avvecklas den svenska styrkan i Bosnien. Sverige har sedan 1992 oavbrutet haft personal i Bosnien-Hercegovina.

ÖB på besök 25 oktober 200714:19

Överbefälhavarens resa till Sydkorea innehöll ett heldagsbesök hos den svenska delegationen ur Neutrala Nationers Övervakningskommission (NNSC).

Förbjudet att nyttja Galten 25 oktober 200713:29

Efter flera tillbud har terrängfordonet Galten belagts med tillfälligt nyttjandeförbud.- Fordonen ska kontrolleras på verkstad, för att fastställa om något tekniskt fel ligger bakom olyckorna eller om...

Ceremoni vid FN-minnesmärket 24 oktober 200720:00

Under onsdagen den 24 oktober uppmärksammades FN-dagen med en ceremoni vid FN-minnesmärket på Gärdet i Stockholm.

Världens största stabsövning 24 oktober 200714:00

Under de två sista veckorna i augusti genomförde United States Forces in Korea (USFK) och Republic of Korea Armed Forces (ROKA) Ulchi Focus Lens, UFL, som betraktas som världens största stabsövning.

FN-dagen firades med internationell prägel 24 oktober 200713:40

FN-dagen uppmärksammades på Livgardet. Trumkåren ramade in den kvartslånga ceremonin, som fylldes med tal, tyst minut och sedvanlig kransnedläggning.

Underrättelsetjänst i Kabul 24 oktober 200713:05

-Vår uppgift är att pussla ihop fragmentarisk information till en helhet och att analysera densamma i syfte att kunna leverera vår bedömning av händelseutvecklingen i Afghanistan, säger Lena Persson...

NBG rycker fram 24 oktober 200712:54

Milisgruppen Blue Bastards har tagit afrikanska Röda Korset-arbetare som gisslan på flygplatsen i Skövde. Scenariot är en del i NBG-övningen Thunderstrike i Skövde, som pågått i en vecka.

Internationell marinövning avslutas 24 oktober 200710:15

Finalen på sjöstridskrafternas slutövning, Northern Coasts, närmar sig. Övningen utspelar sig i ett tänkt krisområde där beväpnade fraktioner ställer till stora problem och en FN-styrka har fått...