En gemensam lägesbild

I dag vill många organisationer ge sina anställda en gemensam bild av vad som händer inom organisationen. Inom Försvarsmakten har vi länge talat om nätverksbaserat försvar och vad det innebär. Ett steg mot ett nätverksbaserat försvar handlar om att kunna ge och ta emot information om vad som händer i ett insatsområde – att skapa en gemensam lägesbild.

Richard De Jongh är med och testar systemet som kommer att ge alla en gemensam lägesbild. Foto: Maria Kvarnmarker/Försvarsmakten

När ett förband befinner sig i ett insatsområdet kommer alla kunna se var övriga fordon befinner sig. På så vis minskar risken att beskjuta egna förband.

Dessutom kommer alla som har det här systemet i sina fordon att kunna skicka e-post, filer, bilder och rapporter om upptäckta hot till varandra.

Just nu testas ett system för detta vid Markstridskolan i Skövde. Syftet är att detta ska kunna användas då Sverige sätter upp Nordic Battlegroup 2011.