Betald utbildning

Har du det som krävs? Den 1 december påbörjades rekryteringsperioden till officersutbildningen, oavsett om du väljer den treåriga eller den kortare specialistofficersutbildningen. Försvarsmakten lockar med unika förmåner under studietiden. 15 januari 2009 är sista ansökningsdag.

Officer 09Nu när allt färre ungdomar får möjligheten att genomföra värnplikten blir urvalet till officersutbildningarna mindre. När dessutom genomförd värnplikt med godkända betyg finns som ett av kraven blir det svårare för Försvarsmakten att fylla utbildningsplatserna till Militärhögskolan. Det finns cirka 150 platser på officersprogrammet cirka 400 platser på specialistofficersutbildningen. Utbildningen på officersprogrammet ger 180 högskolepoäng.

Har du inte gjort värnplikten så är dörrarna till specialistofficersutbildningen ändå öppna. Då måste du ansöka till och genomföra aspirantutbildningen först. Sedan kan du söka till specialistofficersutbildningen med start hösten 2010.

Förmåner under studietiden

Det Försvarsmakten kan locka med är de unika förmåner som studiemateriel, dagersättning på 140 kronor, fri sjukvård och aktuttandvård, fri mat, fria hemresor och fritt boende. Dessutom får du också utan kostnad tillgång till de kläder och den utrustning som du behöver under utbildningstiden.

Specialister till F 21

Som officer i flygvapnet finns ett flertal yrkesinriktningar att välja mellan. Det gäller bara att välja väg. För att bli flygtekniker eller helikoptertekniker gäller det att du har ett genuint teknikintresse.

Till F 21 söker vi 25 officersaspiranter, specialister, till nästa skolstart inom följande inriktningar:

  • Flygtekniker
  • R3 (räddning, röjning, reparation)
  • Marktekniker elektronik
  • Försörjning flyg (logistik, sjukvård, förplägnad)
  • Underrättelse- och säkerhetstjänst – luftstrid
  • Underrättelse- och säkerhetstjänst – bildtolk
  • Underrättelse- och säkerhetstjänst – signalunderrättelsetjänst
  • Underrättelse- och säkerhetsförband/Militärpolis
  • Samband flyg