Marsch mot medalj och muck

Mitt under den pågående julmarknaden i Uppsala hördes ett annorlunda ljud över stadens centrala delar – marschmusik i form av trummor och taktfasta steg från militär trupp. 21.insatspluton ur Luftstridsskolan var på till Uppsala slotts borggård för att ta emot Försvarsmakten värnpliktsmedalj.

Första advent 2008 genomfördes medaljceremoni för 21 insatspluton på Uppsala slott inför 150 inbjudna anhöriga. Plutonen marscherade genom staden anförda av en trumkår ur Hemvärnets musikkår i Uppsala. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
21 insatspluton uppställd på borggården på Uppsala slott för medaljceremoni.
21 insatspluton uppställd på borggården på Uppsala slott för medaljceremoni. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Till bäste soldat vid 21 insatsplutonen utsågs korpralen Jonathan Kviborg.
Till bäste soldat vid 21 insatsplutonen utsågs korpralen Jonathan Kviborg. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Till bäste kamrat på 21 insatsplutonen utsågs menige Kim Jeppsson.
Till bäste kamrat på 21 insatsplutonen utsågs menige Kim Jeppsson. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
21 insatspluton uppställd på borggården på Uppsala slott för medaljceremoni. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Till bäste soldat vid 21 insatsplutonen utsågs korpralen Jonathan Kviborg. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Till bäste kamrat på 21 insatsplutonen utsågs menige Kim Jeppsson. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

På söndagen var det dags för de 50 soldaterna i Luftstridsskolans 21 insatspluton att få sina värnpliktsmedaljer. Soldaterna marscherade anförda av trumkåren ur Hemvärnets musikkår i Uppsala genom centrum upp till Uppsala slott.

Väl uppe på slottets borggård mötte cirka 150 stolta anhöriga. På slottet väntade även ett antal chefer i stigande ordning på att få säga några välförtjänta ord och förrätta ceremonin.

Kompanichefen, kapten Christian Ahlberg, inledde ceremonin genom att uttrycka hur väl samarbetet utvecklats med det gemensamma målet i fokus. Därefter tog chefen för Utbildningsenheten, major Heikki Widell till orda och berömde de värnplikta. Han vände sig sedan till de anhöriga och tackade ödmjukast för att Försvarsmakten ”fått låna ungdomarna” under en tid.
– Ni får nu tillbaka en ung man eller kvinna som inte bara har lärt sig att visa hänsyn och samarbeta under pressade förhållande, utan även lärt sig att städa och bädda sin säng.

Sedan var det dags för själva medaljutdelningen. Ställföreträdande chefen för Luftstridsskolan, överstelöjtnant Johan von Knorring delade ut medaljen till var och en av de 50 soldaterna i plutonen.

Menige Kim Jeppsson blev utsedd till bäste kamrat och korpral Jonathan Kviborg utsågs till bäste soldat. Båda fick en särskild utmärkelse.

När befälet sedan lämnats tillbaka till plutonchefen och denne beordrade upplösning av truppen utspelades glädjescener som vid en studentexamen. Soldater och anhöriga huller om buller i en fantastisk glädjeyttring.

Soldaterna muckar den 5 december efter elva månaders utbildning med förmåga att ingå som en del i insatsförsvaret.

Syftet med medaljceremonin på Uppsala slott var att under värdiga former överlämna medalj till de värnpliktiga som genomfört sin grundutbildning med godkänt resultat och samtidigt visa allmänheten att det fortfarande bedrivs värnpliktsutbildning i Uppsala.