Nätverksträff för ökad jämställdhet

Ett 40-tal kvinnor och blivande officerare och specialistofficerare träffades i helgen vid Militärhögskolan Halmstad (MHS H). På programmet stod föreläsningar, samtal och mingel, men ytterst är syftet att öka jämställdheten i Försvarsmakten.

Kristin Haugland, Norge och Mia Lind Ibsen, Danmark samtalar under nätverksträffen. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Överste Ingela Mathiasson föreläste.
Överste Ingela Mathiasson föreläste. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Överste Ingela Mathiasson föreläste. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

”Var rädd om ditt nätverk”. Det var ett av de råd som överste Ingela Mathiasson, blivande chef för Skaraborgs flygflottilj, F7, hade till sina yngre kolleger.
– Det har inte alltid varit lätt att göra karriär som kvinna i Försvarsmakten. Och jag kan inte heller säga att det blivit lättare med åren, utan ibland snarare svårare, eftersom motståndet blivit mer sofistikerat, berättade Ingela Mathiasson under sin föreläsning. Därför är det oerhört viktigt att ha ett nätverk av personer man litar på och kan få stöd av när det blåser.

Överste Mathiassons föreläsning var något som Cecilia Gustafsson från Försvarsmedicinskt centrum i Göteborg sett fram emot.
– Hon har massor av erfarenheter och jag har förberett med en hel hög frågor jag vill ställa, bland annat om karriär och familj. Det har till exempel visat sig att väldigt många kvinnor slutar som officerare i 30-årsåldern eftersom det är för svårt att kombinera ett familjeliv med officersyrket, sa Cecilia Gustafsson. Jag skulle vilja veta hur Ingela Mathiasson lyckats.
– Ta er tid till familjen, var Ingela Mathiassons råd. Att ni skaffar familj ska inte vara slutet på karriären, utan ni ska känna er välkomna tillbaka till Försvarsmakten.

Nätverksbyggande är ett av flera sätt som Försvarsmakten använder sig av för att förbättra jämställdheten, och för att öka andelen kvinnor. Forskning från Försvarshögskolan har visat att kvinnor i det militära ofta ser ensamheten som en svår belastning. Nätverken blir ett därför ett bra stöd och ett instrument för att nå målet: fler kvinnor.
– Efter 30 år är bara 4,5 procent av officerskåren kvinnor, förklarade MHS H:s skolchef överste Peter Öberg. Det är inte godkänt!

Nordiskt deltagande

Till nätverksträffen hade också kadetter från Danmark, Finland och Norge bjudits in. Henrika Malmström från Finland var mycket glad över möjligheten att delta i nätverksträffen och tyckte att Sverige kommit förhållandevis långt i sitt jämställdhetsarbete.
– Här tar man mjukare frågor på större allvar än hemma i Finland, berättade hon.
– Det var en helg i positiv anda, berättar Taina Léman som ansvarade för träffen. Deltagarna fick utbyta erfarenheter och diskutera alla möjliga frågor, och jag hoppas och tror att de åkte härifrån styrkta av att veta att nätverket finns om de någon gång skulle behöva stöd.