Grepp om lagen

Etik och moral, juridik, konflikthantering och självskydd står på schemat i veckan för de värnpliktiga på bevakningsplutonen. De genomför en väktarutbildning, vilket blir den sista stora aktiviteten innan muck den 10 december.

Väktarutbildningen avslutar bevakningsplutonens värnplikt. Foto: Elin Marklund/Försvarsmakten

I den gamla matsalen utövar de värnpliktiga väktarutbildning, del ett, med instruktören Mattias Björck i spetsen. Han kommer från Väktarskolan i Göteborg. De 25 värnpliktiga står i en halvcirkel runt honom där han pratar med händerna högt upp i luften. Han förklarar att det är en väktares sätt att alltid vara redo om något skulle hända. De värnpliktiga får öva på att röra sig rätt, hålla händerna högt och prova olika knep för att få kontroll.
– Vi är inte ute för att orsaka någon smärta, man vill bara ha kontroll. Men smärta är en väg till kontroll, klargör Mattias Björck.

Väktarutbildningen pågår till på fredag då soldaterna ska göra slutprovet. Många tycker att det är roligt att få lära sig juridik, grepp och självskydd. Något som Joel Eriksson menar ger en trygghet även i vanliga livet.
– Det är bra att få veta vad väktarna egentligen får och inte får göra, anser Joel.

Under matsalens trätak går de med jämna mellanrum ihop två och två eller tre och tre för att träna på grepp, positioner och hur de ska lugna en stökig person, med instruktören som en hjälpande hand.

Väktarutbildningen har ett civilt meritvärde och soldaterna får efter avslutad utbildning tillstånd att söka anställning som väktare hos ett auktoriserat bevakningsbolag. Den som har jobbat 160 timmar under handledning av en erfaren väktare kan söka till andra delen av väktarutbildningen. Efter genomförd kurs är deltagarna fullt utbildade väktare.

En som redan planerat att bli väktare är Adam Nordlander. Efter lumpen ska han flytta ner till Göteborg där han i första hand ska söka jobb som väktare. Dock önskar han att utbildningen var lagd lite tidigare.
– När vi exempelvis satt i vakten var det mycket dötid, jag tycker att man kunde ha lagt utbildningen då.
– De som inte klarar provet måste ju sedan åka ner till Stockholm eller Göteborg för att göra om det, instämmer Ellinor Nymo, som även hon vill satsa på väktaryrket.

Nästa moment för eleverna blir träning i att hantera batong och handfängsel. Väktarutbildningen är sista stora händelsen för soldaterna, något många tycker är både roligt och spännande.
– En sista rolig grej med gänget helt enkelt, säger Linus Edlund.