Skolutredning föreslår reduceringar

Försvarsmaktens interna skolutredning föreslår i en delrapport att militärhögskolan i Halmstad avvecklas. I svaret på de så kallade planeringsanvisningarna i januari kommer Försvarsmakten dock inte att föreslå att några utpekade organisationsenheter läggs ner.

– Försvarsmakten ska ta ställning till den framtida dimensioneringen kopplat till vilka behov organisationen har när vi lämnar vårt svar inför inriktningspropositionen till regeringen i januari. Vi kommer inte att peka ut namngivna enheter för nedläggning i det svaret, säger Jan Salestrand som är chef för Försvarsmaktens produktionsledning.

I skolutredningen har det konstaterats att det från och med 2010 kommer att finnas en överkapacitet vid de nuvarande militärhögskolorna och därför finns det inte motiv för att behålla två militärhögskolor i Försvarsmakten.

Delrapporten som redovisades på onsdagen är resultatet av en intern arbetsgrupps arbete. Gruppen har i uppgift att se över skolsystemet i Försvarsmakten och utifrån det föreslå förändringar. Utredningen har identifierat rationaliseringar och effektiviseringar främst inom ledning och administration för de skolor, centrum och förband som analyserats.